Thông báo về việc sửa đổi giá hợp đồng dịch vụ thuê bao

 

Bản tin ngày 28 tháng 04 năm 2023

FORUM8 muốn thông báo tới quý khách hàng thông tin sửa đổi mức giá hợp đồng dịch vụ thuê bao phần mềm sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 06 năm 2023.
Giá hợp đồng thuê bao theo từng năm kể từ năm thứ 2 sẽ bằng 40% giá hợp đồng thuê bao của sản phẩm mới (Giá niêm yết), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2023.

Việc tăng giá vật giá và chi phí lao động gần đây đã dẫn đến sự thay đổi này trong cơ cấu cấu thành giá của chúng tôi. Hiện FORUM8 đang thực hiện những cải tiến và cập nhật đáng kể cho các sản phẩm phần mềm của mình để hỗ trợ các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau, phát triển và tạo mã nhúng các chức năng trao đổi dữ liệu giữa các sản phẩm, tải chúng lên Cloud và duy trì chất lượng sản phẩm. Chúng tôi cũng đang tăng cường chức năng thử nghiệm của nhóm thử nghiệm và tăng cường dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả người dùng.

■Bảng phí gia hạn hợp đồng dịch vụ thuê bao (hiện tại)

Giá niêm yết*1 Hợp đồng thuê bao
năm đầu tiên
Hợp đồng thuê bao
1 năm*2

* Sản phẩm phát hành hoặc
cập nhật trước năm 2021
Hợp đồng thuê bao
1 năm *2

* Sản phẩm phát hành hoặc
cập nhật trước sau 2021
Lên đến US$200 Miễn phí 50% 50%
Lên đến US$500 Miễn phí
Lên đến US$1,000 Miễn phí 40% 40%
Lên đến US$1,500 Miễn phí 30%
Lên đến US$2,000 Miễn phí
Lên đến US$2,500 Miễn phí 25%
Lên đến US$3,000 Miễn phí
Lên đến US$3,500 Miễn phí
Lên đến US$4,000 Miễn phí
Lên đến US$5,000 Miễn phí
Lên đến US$6,000 Miễn phí 22%
Lên đến US$7,000 Miễn phí 20% 30%
Lên đến US$8,000 Miễn phí
Lên đến US$10,000 Miễn phí
Lên đến US$12,000 Miễn phí 15%
Lên đến US$15,000 Miễn phí
Lên đến US$17,000 Miễn phí
Lên đến US$20,000 Miễn phí
Lên đến US$25,000 Miễn phí
Lên đến US$30,000 Miễn phí
Lên đến US$40,000 Miễn phí
Trên US$40,000 Miễn phí

■Bảng phí gia hạn hợp đồng dịch vụ thuê bao (từ ngày 01 tháng 06 năm 2023)

Giá niêm yết*1 Hợp đồng thuê bao
năm đầu tiên
Hợp đồng thuê bao
1 năm*2


Lên đến US$200 Miễn phí 40%
Lên đến US$500 Miễn phí
Lên đến US$1,000 Miễn phí
Lên đến US$1,500 Miễn phí
Lên đến US$2,000 Miễn phí
Lên đến US$2,500 Miễn phí
Lên đến US$3,000 Miễn phí
Lên đến US$3,500 Miễn phí
Lên đến US$4,000 Miễn phí
Lên đến US$5,000s Miễn phí
Lên đến US$6,000 Miễn phí
Lên đến US$7,000 Miễn phí
Lên đến US$8,000 Miễn phí
Lên đến US$10,000 Miễn phí
Lên đến US$12,000 Miễn phí
Lên đến US$15,000 Miễn phí
Lên đến US$17,000 Miễn phí
Lên đến US$20,000 Miễn phí
Lên đến US$25,000 Miễn phí
Lên đến US$30,000 Miễn phí
Lên đến US$40,000 Miễn phí
Trên US$40,000 Miễn phí

*1 Nếu người dùng mua thêm các tùy chọn (option) đi kèm sản phẩm chính, số tiền thanh toán sẽ là tổng giá thuê bao của sản phẩm chính và giá thuê bao của các tùy chọn.
*2 "Hợp đồng thuê bao 1 năm" kéo dài 1 năm kể từ thời điểm sản phẩm được giao cho khách hàng. Nếu ngày kết thúc hợp đồng thuê bao 1 năm của khách hàng là ngày cuối cùng của một tháng cụ thể, chúng tôi có thể cân nhắc việc cung cấp thêm thời gian để khách hàng gia hạn hợp đồng thuê bao mà không phải trả thêm phí.

LOADING