Đề tài hỗ trợ
Đề tài hỗ trợ UC-win/Road 保守・サポートサービス関連情報
Nhập và xuất file dữ liệu
 
Một trong những đặc điểm của UC-win / Road là liên kết dữ liệu với nhiều phần mềm bên ngoài. Trong chủ đề này, chúng tôi đã liệt kê tất cả các định dạng có thể được nhập vào hoặc xuất từ UC-win / Road. Mặc dù các định dạng khác nhau theo mô hình 3D, địa hình, tuyến đường, hoặc phân tích, đầu vào và đầu ra thì đều được hỗ trợ theo định dạng có cùng mục đích chung để sử dụng trong nhiều phần mềm.

Nhập và xuất file dữ liệu trong UC-win/Road
画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
 1. Địa hình

■Nhập (new generation): LandXML, Shapefile, IFC, 12dModel, TIFF, WAP, MAP, GSI Tiles (tải xuống), Civil3D (liên kết trực tiếp)

■Nhập (hợp nhất với địa hình hiện tại): LandXML, Shapefile, IFC, 12dModel, LEM, point cloud file (chuyển đổi các mảng vá địa hình), Civil3D (liên kết trực tiếp)

□Xuất: IFC, LandXML, 12dModel, DWG, 3DS, XML (chỉ có bản vá địa hình), Civil3D (liên kết trực tiếp)

 2. Bản đồ đường

■Nhập : JPEG, BMP, PNG, TIFF, World file (jgw/jpgw, bpw/bmpw, tfw), DM

□Xuất : BMP (xuất file 3DS)

 3. Xây dựng đường

■Nhập (tuyến bằng/ tuyến dọc) : LandXML, Shapefile, 12dModel, OpenStreetMap, CSV (chuyển đổi polyline), Civil3D (liên kết trực tiếp)

■Nhập (mặt cắt) : LandXML, DWG, DXF, Civil3D (liên kết trực tiếp)

□Xuất (tuyến bằng/ tuyến dọc, mặt cắt) : LandXML, Civil3D (liên kết trực tiếp)

□Xuất (hình dạng 3D) : 3DS, DWG

 4. Mô hình 3D, vật liệu

■Nhập (mô hình sắp xếp) : 3DS, RM, FBX, OBJ, DXF, DAE, FLT, 3dcad, IFC

■Nhập (mô hình giao thông) : 3DS, RM

■Nhập (đặc trưng) : MD3, FBX

■Nhập (mô hình nhà) : Shapefile

■Nhập (mô hình bãi đậu xe) : PFR

□Xuất : 3DS, RM, DWG, FLT

 5. Hình ảnh, video, âm thanh

■Nhập (hình ảnh) : JPEG, BMP, PNG, TIFF

■Nhập (video) : AVI, MPEG, WMV, MP4, MOV, FLV, F4V, MKV, MTS, M2TS

■Nhập (âm thanh) : WAV

□Xuất : JPEG, BMP, PNG, AVI

 6. Kết quả mô phỏng, phân tích

■Nhập : OpenMicroSim (hệ thống vẽ quỹ đạo xe UC-1, VISSIM, S-PARAMICS, Legion), xpswmm (DAT),
          Tsunami plug-in (DEF), EXODUS (VRG), phân tích dòng (VTK, VPF), mô phỏng trượt lở đất (DFP),
           mô phỏng tiếng ồn (TXT)

□Xuất : OpenMicroSim, mô phỏng trượt lở đất (DFP), mô phỏng tiếng ồn (TXT)

 7. Khác

■Nhập (được sử dụng để điều chỉnh vị trí và hiển thị cảnh quan) : tệp đám máy điểm (DAT, CSV, XYZ, TXT, ASC, F8DAT)

□Xuất : Dữ liệu màu Munsell (MCS)

 Kết luận

Các chức năng liên kết dữ liệu khác nhau mở rộng phạm vi sử dụng của UC-win / Road. Vui lòng xem lại và thử sử dụng tính năng mới trong UC-win / Road.Trước
 
Mục lục
(Up&Coming '17 ấn phẩm mùa thu)
Back
Up&Coming

FORUM8