Sản phẩm & Dịch vụ mới シミュレーション 
UC-win/Road Ver.14
Gói phần mềm thực tế ảo 3D VR
●Giá

●Phát hành
Không giới hạn:USD19,200 Mô phỏng lái xe:USD12,800
Nâng cao:USD9,700 Tiêu chuẩn:6,300
Tháng 5 năm 2019

Trong phiên bản UC-win/Road Ver.14, các chức năng mô phỏng và liên kết đã được cải thiện. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích các chức năng chính đã cải tiến.
 Tạo video 306 độ
UC-win/Road có thể xuất video 360 độ. Các video mô phỏng VR được tạo dưới dạng video 3D có thể được hiển thị trên VR Head Mounted Display và được xuất dưới định dạng video VR (Hình 1).
 Tùy chỉnh Shader
Người dùng hiện có thể tùy chỉnh xử lý kết xuất UC-win/Road. Màu pixel có thể được thay đổi theo thuộc tính đối tượng được hiển thị trong video. Xử lý màu pixel này có thể được tùy chỉnh tự do bằng cách sử dụng GLSL shader ngôn ngữ OpenGL. Ví dụ, nó có thể được sử dụng cho chức năng phân tích không gian bằng cách phân chia đối tượng, đào tạo học sâu và tạo dữ liệu thử nghiệm (Hình 2).

画像をクリックすると大きな画像が表示されます。 画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
Hình 1 file video 360 độ Hình 2 Sự phân chia
 Liên kết với VISSIM
Trong UC-win/Road, người dùng có thể sử dụng Micro Simulation Player để nhập tệp chuyển động (* ani.txt) do VISSIM của PTV tạo ra, đó là một công cụ phân tích giao thông và trực quan hóa kết quả phân tích giao thông. Lần này chúng tôi đã triển khai một chức năng truyền mới và tính toán dữ liệu phương tiện theo thời gian thực cho VISSIM và phản ánh dữ liệu cũng như kết quả tính toán của các phương tiện xung quanh trên UC-win / Road. Tình trạng của các phương tiện lái xe có thể được phản ánh với VISSIM trong thời gian thực và kết quả tính toán 3D được hiển thị với thực tế hơn.
Các chức năng trên được cung cấp không chỉ bởi trình phát mô phỏng mà là một plug-in khác. VISSIM Ver.11 hoặc phiên bản mới hơn mới được hỗ trợ.

Các yếu tố liên kết
API do VISSIM cung cấp giúp kết nối và cắt ra từ VISSIM, truyền dữ liệu và thu kết quả tính toán.
Các nội dung sau đây có thể được liên kết:
- Phương tiện lái xe (vị trí, tốc độ)
- Phương tiện xung quang (vị trí, tốc độ)
- Đèn giao thông

Dòng mô phỏng
Khi mô phỏng bắt đầu sau khi kết hợp phương tiện và đèn giao thông trong cả UC-win Road và VISSIM, UC-win/Road truyền dữ liệu phương tiện tới VISSIM và VISSIM sẽ gửi kết quả tính toán cho UC-win/Road.

Hình 3 Liên kết mô phỏng Hình 4 Quá trình sau phản ánh hệ thống treo xe
(Up&Coming '19 ấn phẩm xuân)
Back
Up&Coming

FORUM8