Sản phẩm & Dịch vụ mới FEM Analysis 
Engineer's Studio® Ver.9
Phân tích động phi tuyến 3D cho tấm nhiều lớp và cáp
●Giá

●Phát hành
Không giới hạn: US$21,800
Không giới hạn (không bao gồm mô hình Maekawa): US$14,900
Không giới hạn (không bao gồm phần tử cáp): US$17,000
Nâng cao: US$11,000
Lite: US$5,700  Cơ bản: US$3,690

Tháng 04 năm 2019

 Tổng quan
Các chức năng dưới đây được thêm vào trong Engineer's Studio® Ver.9.
- Phiên bản 64bit
- Đơn giản hóa đầu vào để kiểm tra mặt cắt
- Hỗ trợ tiếng Anh
- Hỗ trợ Online
 Phiên bản 64bit
Bây giờ phần mềm có thể làm việc trên hệ điều hành 64bit. Người dùng có thể kiểm tra đầu vào và kết quả của các mô hình lớn tiêu thụ nhiều bộ nhớ (Hình 1).
Ví dụ: khi bạn thực hiện phân tích mô hình phần tử mặt phẳng với 130.000 nút trên chương trình phiên bản 32 bit, tình trạng thiếu bộ nhớ xảy ra trong quá trình kiểm tra kết quả. Và bây giờ nó đã hoạt động bình thường trên phiên bản 64 bit. (Mô hình phần tử tấm với 130.000 nút tiêu thụ tối đa khoảng 9GB).
Ngoài ra, chương trình còn xuất ra các báo cáo có nhiều trang (ví dụ: 30.000 trang).

画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
Hình 1 Mô hình rộng
 Đơn giản hóa đầu vào khi kiểm tra mặt cắt
Chúng tôi đã thêm một màn hình nhập đơn giản. Các chi tiết cần thiết cho kiểm tra mặt cắt được tự động nhập từ các mặt cắt và đặc tính M-φ cũng được tự động tạo ra (Hình 2).

画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
Hình 2 Đơn giản hóa đầu vào khi kiểm tra mặt cắt

Trước đó, người dùng rất khó để biết thứ tự đầu vào chính xác vì vị trí mặt cắt và vị trí nhập kiểm tra chi tiết mặt cắt và vị trí nhập thông số M-φ bị khóa/đóng. Hiện tại, người dùng có thể mở cửa sổ nhập kiểm tra đơn giản từ khi tạo mặt cắt (Điều hướng "Thuộc tính mô hình | Thuộc tính phần tử khung | Mặt cắt thu nhỏ"), chọn một số điều kiện trên thông số kỹ thuật và tự động tạo đầu vào chi tiết để kiểm tra mặt cắt. Đặc tính M-φ liên quan với mặt cắt có thể được tạo bằng cách nhấn một nút nếu người dùng thấy cần thiết.
Cửa sổ nhập đơn giản có thể được hiển thị từ thanh công cụ.
Chức năng này cũng hữu ích khi kiểm tra các mặt cắt hiện có vì giá trị đầu vào khi kiểm tra chi tiết mặt cắt đã hợp nhất với mặt cắt đã tạo và đặc tính M-φ cũng đã được nhận dạng tự động trong màn hình nhập đơn giản.

Màn hình nhập đơn giản tương ứng với đầu vào chi tiết được xác minh dựa trên thông số kỹ thuật trước năm 2012, thông số kỹ thuật năm 2017 (phương pháp hệ số từng phần) và phương pháp trạng thái giới hạn.
 Trợ giúp bằng tiếng Anh
Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ cung cấp phần trợ giúp bằng tiếng Nhật cho phần mềm Engineer's Studio®. Trong phiên bản này, phần trợ giúp bằng tiếng Anh được cung cấp dưới dạng trợ giúp trực tuyến. xem hình minh họa bên dưới (Hình 3).

画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
Hình 3 Hỗ trợ tiếng Anh
 Hỗ trợ Online
Hỗ trợ trực tuyến đã có sẵn (Hình 4). Nó được đặt trong máy chủ FORUM8 và luôn cập nhật các nội dung mới nhất. Người dùng có thể tìm kiếm theo một từ khóa.
Ngoài ra, người dùng có thể tải xuống các file PDF trợ giúp tổng thể và các file trợ giúp mới nhất (bằng định dạng CHM).

画像をクリックすると大きな画像が表示されます。
Hình 4 Hỗ trợ Online
(Up&Coming '19 ấn phẩm xuân)
戻る
Up&Coming

FORUM8