Sản phẩm & Dịch vụ mới Simulation 

UC-win/Road 14.1 Plugin mô phỏng 4D

Mô phỏng tiến độ từ định nghĩa lịch trình dự án

●Giá mới Giá chỉnh sửa: US$2,000  Cấp lại: Miễn phí

●Ngày phát hành Tháng 03 năm 2020


Plug-in mô phỏng 4D cung cấp chức năng quản lý lịch biểu từ định nghĩa lịch trình dự án cho đến mô phỏng tiến độ khi được liên kết với dữ liệu 3D. Plug-in mô phỏng 4D được phát triển để hỗ trợ và cung cấp một công cụ quản lý dự án dễ sử dụng khi được liên kết với không gian 3D của UC-win/Road, nó cho phép người dùng dễ dàng mô hình hóa các phần của dự án.

Click to enlarge the image.

Hình 1 Ví dụ về việc tái tạo xây dựng nhà ga

Biểu đồ Gantt

Biểu đồ Gantt là bảng biểu thị trực quan lịch trình. Chức năng này có chức năng cơ bản là thiết lập các nhiệm vụ riêng lẻ có trong lịch trình. Nó cũng bao gồm chức năng hiển thị các ngày lễ-có màu xám nếu giờ người dùng cài đặt ngày làm việc và ngày lễ.

Click to enlarge the image.

Hình 2 Hiển thị biểu đồ Gantt

Biểu đồ Gantt hiển thị các nhiệm vụ theo lịch trình. Nhiệm vụ ở đây có thể là tác vụ và được hiển thị bằng cấu trúc cây. Trong màn hình biểu đồ Gantt, các nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ được hiển thị khác nhau để dễ dàng phân biệt. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu hiển thị của các nhiệm vụ, để dễ dàng hình dung các mối quan hệ và nội dung của nhiệm vụ.

Mỗi tác vụ đều có ngày bắt đầu + thời gian và ngày kết thúc + thời gian, và được đặt theo ngày (năm / tháng / ngày) và thời gian (giờ: phút: giây). Các công cụ quản lý nhiệm vụ bao gồm các thao tác phân cấp tác vụ, ví dụ như thêm các tác vụ và nhiệm vụ, xóa hoặc sao chép các tác vụ và chỉnh sửa mối quan hệ cha-con của các tác vụ bằng cách kéo chúng vào cây.

Chức năng phóng to cho phép bạn xem các mức độ chi tiết khác nhau trong lịch trình. Bạn có thể kiểm tra nội dung của lịch trình trong khi phóng to và thu nhỏ một cách trơn tru bằng cách kéo thanh trượt hoặc điều khiển Ctrl + bánh xe chuột. Ở mức thu phóng tốt, lịch trình theo giờ có thể được hiển thị. Bằng cách thay đổi mức thu phóng, người dùng có thể chuyển đổi và tạo và hiển thị lịch hàng ngày, hàng tháng và hàng năm. Điều này cho phép bạn sử dụng các tính năng 4D để mô phỏng các khoảng thời gian dài để lập kế hoạch công việc chung, kiểm tra chi tiết công việc trong vài phút, đánh giá tính khả thi và tối ưu hóa các quy trình làm việc phức tạp.

Click to enlarge the image.

Hình 3 Sự khác biệt giữa các mức thu phóng

Nguồn tài liệu & Hành vi

Để nhanh chóng thêm mô hình 3D dạng đọc vào UC-win/Road để mô phỏng, người dùng có thể chọn các tác vụ mô phỏng và điều khiển một mô hình cụ thể. Nhấp vào mô hình cần thêm và gán mô hình đó cho bất kỳ tác vụ nào, bạn có thể cài đặt thời gian hiển thị hoặc ẩn mô hình từ lúc bắt đầu lịch trình, bắt đầu nhiệm vụ hoặc kết thúc nhiệm vụ và kết thúc lịch trình.

Ví dụ, khi một mô phỏng một công trường xây dựng, người dùng có thể thiết lập một mô phỏng hiển thị trạng thái hoàn thành của từng giai đoạn xây dựng trong quá trình xây dựng.

UC-win/Road cũng giới thiệu nguồn tài liệu bao gồm các yếu tố làm việc như máy móc, thiết bị, công nhân, vật liệu di chuyển và tài nguyên. Nguồn tài liệu có thể được gán mô hình 3D giống với dự án để hiển thị trực quan hơn. Đối với mỗi nguồn tài liệu, người dùng có thể xác định nhiều hành vi thay đổi theo thời gian.

Click to enlarge the image.

Hình 4 Sự tương ứng giữa các nhiệm vụ và mô hình

  • Di chuyển: dọc theo một đường cong (đường bay) hoặc đặt hai điểm và di chuyển giữa chúng theo thời gian.
  • Hành vi của mô hình: chuyển động các bộ phận của mô hình được kiểm soát bởi thời gian. Có thể sử dụng các chuyển động được xác định trước của mô hình 3D, ví dụ như chuyển động quay của cần cẩu.
  • Nó cũng có thể được sử dụng để hiển thị một đối tượng tạm thời không di chuyển trong một khoảng thời gian xác định ở một nơi nhất định. Một ví dụ về việc sử dụng các vật thể tạm thời như đặt một dấu hiệu tấm biển hiệu xung quanh một tòa nhà khi đang xây dựng và loại bỏ nó sau khi hoàn thành.
Click to enlarge the image.

Hình 5 Cài đặt vận hành nguồn tài liệu

Một nhiệm vụ có thể có nhiều hành động với nhiều mô hình khác nhau được gán. Điều này cho phép bạn chia nhóm và định hình cấu hình hành vi nguồn tài liệu trong một nhiệm vụ phức tạp, thay vì phân phối công việc qua nhiều nhiệm vụ. Biểu đồ Gantt được tạo độc lập với hành vi của mô hình, cải thiện chức năng đọc.

Mô phỏng & Hình ảnh động

Khi tất cả các nhiệm vụ, nguồn tài liệu và hành vi đã được thiết lập, bạn có thể phát lại quá trình mô phỏng và xem xét tiến độ dự án. Mô phỏng cung cấp khả năng xem theo giai đoạn dự án. Tốc độ mô phỏng cũng có thể được thiết lập. Bằng cách thay đổi thang thời gian trong cài đặt mô phỏng, người dùng có thể chạy mô phỏng theo thời gian thực hoặc nhanh hơn thời gian thực để xem lịch trình dài hạn.

Trong quá trình mô phỏng, di chuyển con trỏ trên biểu đồ Gantt sẽ cho chúng ta thông tin ngày và thời gian trên mô phỏng. Bạn có thể tạm dừng mô phỏng và di chuyển qua lại với giao diện người dùng. Với một cú nhấp chuột đơn giản, bạn có thể xem ngày và giờ cụ thể, và ngay lập tức kiểm tra trạng thái của dự án và thực hiện điều tra và kiểm tra một cách hiệu quả.

Click to enlarge the image.

Hình 6 Giao diện phát lại

Nhập/Xuất

Khi người dùng lưu dự án UC-win/Road, dữ liệu mô phỏng 4D được lưu cùng với tệp RD.

Người dùng cũng có thể lưu dữ liệu được tạo từ plug-in mô phỏng 4D vào tệp csv. Tệp này chứa tất cả lịch trình, các mô hình, nguồn dữ liệu và các hoạt động của nguồn tài liệu được liên kết.

Bạn cũng có thể nhập lịch trình từ cùng một tệp csv.

Có thể liên kết tệp mô hình 3D với tệp csv và sắp xếp chung các mô hình theo lịch bằng cách đọc tệp csv.

Điều này cho phép liên kết với các ứng dụng khác. Ví dụ: có thể xuất lịch trình từ UC-win / Road và chuyển nó sang các ứng dụng khác. Ngược lại, lịch biểu được tạo bằng phần mềm của bên thứ ba có thể được nhập vào UC-win/Road để thực hiện mô phỏng 4D kết hợp không gian 3D và kiểm tra tính khả thi cũng như điều kiện không gian.

Phát triển trong tương lai

Chúng tôi dự định nâng cấp chức năng mô phỏng 4D lên mô phỏng 5D và 6D, cũng như cải tiến liên tục theo yêu cầu của khách hàng. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu khái niệm đơn giá cho từng loại để chi phí cho hoạt động mô phỏng được dễ dàng dựa trên thời gian, nguồn tài liệu được sử dụng và số lượng các chuyển động hoặc thời gian hoạt động của nguồn dữ liệu.

Ngoài ra, bằng cách gán các biến do người dùng xác định , các nhiệm vụ, tính hiệu quả, nguồn dữ liệu, khối lượng công việc, v.v. có thể được tính theo tiến độ lịch trình. Chúng tôi sẽ phát triển một hàm để tóm tắt các biến này thành biểu thức và tạo biểu đồ.

Chúng tôi chỉ ra mối quan hệ giữa các yếu tố như mua sắm nguyên vật liệu, thời gian vận chuyển, thời gian chờ đợi, v.v., cho phép sử dụng để nghiên cứu và giải thích về tính tối ưu hóa lịch trình và xây dựng sự đồng thuận.

(Up&Coming '20 ấn phẩm xuân)
Back
Up&Coming

FORUM8