Quản lý kế hoạch, tiến độ dự án trực quan trên không gian VR

Tùy chọn plugin mô phỏng 4D
(4D Simulation Edition Plugin Option) Ver. 2

Phát hành lần đầu: 13/04/2020 / Phiên bản mới nhất: 26/02/2021

Giá niêm yết: USD 2,000

Thông tin sản phẩm liên quan: UC-win/Road

Tổng quan về chương trình

Plugin mô phỏng 4D cung cấp chức năng quản lý lịch trình dự án, từ bước xây dựng kế hoạch dự án đến mô phỏng tiến độ liên kết với dữ liệu 3D. Đây là công cụ quản lý dự án dễ sử dụng và liên kết được với không gian 3D của UC-win/Road, cho phép người dùng dễ dàng mô hình hóa các yếu tố, thành phần của dự án.

▲Ví dụ: mô phỏng tiến trình xây dựng nhà ga

 

Các tính năng nổi bật

Biểu đồ Gantt

Chương trình sử dụng biểu đồ Gantt để sắp xếp, biểu diễn lịch trình (thời gian biểu) trực quan. Tại tính năng thiết lập biểu đồ, người dùng có thể thiết lập các nhiệm vụ (task) riêng lẻ trên thời gian biểu. Biểu đồ cũng có tính năng hiển thị ngày nghỉ bằng màu xám khi người dùng đã thiết lập thông tin về ngày, giờ làm việc.


▲Biểu đồ Gantt


Biểu đồ Gantt hiển thị các nhiệm vụ (task) trong thời gian biểu. Các task sẽ được chia thành các subtask (nhiệm vụ nhỏ hơn), mối liên hệ giữa chúng được biểu diễn dưới dạng sơ đồ cây. Trong biểu đồ Gantt, task và subtask sẽ được biểu thị khác nhau để dễ phân biệt. Ngoài ra, màu hiển thị của từng task có thể được thay đổi tùy theo người dùng.

Mỗi task có ngày giờ bắt đầu và kết thúc, được chỉnh theo định dạng ngày (năm / tháng / ngày) và giờ (giờ : phút : giây). Các công cụ quản lý task gồm phân cấp task, thêm task hoặc subtask, xóa hoặc sao chép task, chỉnh sửa mối quan hệ giữa các task bằng cách kéo và sắp xếp chúng trong sơ đồ cây.

 Tính năng zoom cho phép hiện mức độ chi tiết khác nhau của thời gian biểu. Người dùng có thể vừa xem thời gian, vừa thao tác thu nhỏ/ phóng to bằng cách kéo thanh trượt (slider) hoặc thao tác Ctrl + cuộn con lăn chuột. Mức độ chi tiết tối đa của thời gian biểu là hiển thị đến từng giờ, và người dùng có thể thao tác thu nhỏ để thời gian biểu hiển thị theo ngày, theo tháng hoặc theo năm. Tính năng này cho phép sử dụng mô phỏng 4D để xây dựng kế hoạch, tiến độ làm việc trong khoảng thời gian dài, kiểm tra chi tiết công việc đến từng phút, đánh giá tính khả thi và tối ưu hóa các quy trình công việc phức tạp.


▲Các cấp độ hiển thị chi tiết thời gian biểu

Tài nguyên (resource) & chuyển động mô hình

Để đưa nhanh một mô hình 3D trong không gian ảo của UC-win/Road vào mô phỏng 4D, người dùng có thể chọn task để mô phỏng, điều khiển mô hình đó. Khi nhấp chuột chọn mô hình, tại cửa sổ hiện ra, người dùng có thể gán mô hình đó cho bất kỳ task nào. Mô hình có thể được đặt thời gian hiện/ ẩn trong khoảng thời gian bắt đầu/ kết thúc lịch trình, bắt đầu/ kết thúc task.


▲Liên kết task với mô hình


  • Dịch chuyển: chạy dọc theo đường cong (flight path - đường bay) hoặc chạy dọc giữa hai điểm được người dùng thiết lập theo thời gian.
  • Hành vi, chuyển động của mô hình: Điều khiển chuyển động của các bộ phận của mô hình bằng cách cài đặt các chuyển động theo thời gian. Một số mô hình có chuyển động (animation) được thiết lập sẵn (ví dụ chuyển động quay của cánh tay cần trục xe cẩu), người dùng có thể sử dụng các chuyển động này.
  • Tính năng cũng có thể sử dụng để hiển thị đối tượng, vật thể mang tính tạm thời, không di chuyển trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: đặt biển cảnh báo xung quanh tòa nhà đang xây dựng và dỡ biển sau khi hoàn thành.

▲Cửa sổ cài đặt hành vi/ chuyển động của tài nguyên


Một task có thể gồm nhiều chuyển động, hành vi được gán cho nhiều tài nguyên khác nhau. Do vậy, đối với một task phức tạp, người dùng có thể gom nhóm các chuyển động, hành vi của tài nguyên lại, thay vì phân chia công việc thành các subtask. Biểu đồ Gantt có thể được xây dựng độc lập với hành vi của mô hình, giúp việc thiết lập linh hoạt hơn.

Mô phỏng nD NEW!

Tính năng mô phỏng 4D trước đó đã được thêm các biến về tính toán chi phí, khối lượng bóc tách, giá vật liệu, v.v. Từ biểu đồ Gantt trong mô phỏng 4D, người dùng có thể thêm các biến số đó, theo dõi sự thay đổi của mỗi biến theo thời gian và biểu diễn dữ liệu đó ở dạng biểu đồ.
Chế độ xem 3D và trực quan hóa tiến độ xây dựng, chi phí và khối lượng vật liệu bằng biểu đồ cho phép kiểm tra, lập kế hoạch và đánh giá các điều kiện liên quan đến thi công như an toàn lao động, tổ chức tuyến đường vận chuyển, quản lý nguyên vật liệu, yếu tố giao thông, thời tiết, ánh sáng tự nhiên và chiếu sáng ban đêm.

▲Tính năng mô phỏng nD và biểu diễn bằng biểu đồ

Mô phỏng & animation (hình động)

Sau khi hoàn thành cài đặt tất cả task, tài nguyên và hành vi/ chuyển động, người dùng có thể phát lại mô phỏng tiến trình dự án. Tính năng giúp xem mô phỏng trong khoảng thời gian thực hiện công việc dự án. Người dùng có thể chỉnh tốc độ chạy mô phỏng bằng cách thay đổi thang thời gian (time scale) trong cài đặt mô phỏng để chạy mô phỏng theo thời gian thực hoặc tua nhanh hơn để thuận tiện cho việc kiểm tra kế hoạch, lịch trình dài hạn.
Trong quá trình chạy mô phỏng, con trỏ thời gian (time cursor) sẽ chỉ thời điểm (ngày, giờ) tương ứng trong thời gian biểu của dự án trên biểu đồ Gantt. Từ cửa sổ phát lại người dùng có thể dừng mô phỏng, di chuyển con trỏ thời gian ra trước/ sau.
Chỉ cần nhấp chuột, người dùng có thể xem được ngày giờ thực hiện công việc cụ thể, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án dễ dàng.


▲Cửa sổ phát lại (replay)

Export / Import

Khi người dùng lưu file dự án UC-win/Road, dữ liệu mô phỏng 4D được lưu cùng với file đuôi RD. Ngoài ra, dữ liệu tạo bởi plugin mô phỏng 4D có thể được lưu dưới dạng file csv. File này chứa tất cả thời gian biểu, tất cả các mô hình được liên kết, tài nguyên (resource) và các hành vi, chuyển động của tài nguyên.
Đồng thời, người dùng cũng có thể import dữ liệu thời gian biểu qua file định dạng csv vào UC-win/Road. Mô hình 3D có thể được liên kết với file csv và được bố trí, sắp xếp đơn giản theo dữ liệu thời gian biểu bằng cách import file csv.
Chương trình này cũng có thể liên kết với các ứng dụng khác. Ví dụ: thời gian biểu đã tạo trong UC-win/Road có thể được xuất ra và mang sang các chương trình, ứng dụng khác. Ngược lại, dữ liệu thời gian biểu được tạo bằng phần mềm của bên thứ ba có thể được import vào UC-win/Road để thực hiện mô phỏng 4D, biểu diễn tiến trình thực hiện dự án trong không gian 3D để kiểm tra tính khả thi và điều kiện môi trường xung quanh.


Giá niêm yết

Giá bán sản phẩm

Xem giá bán của phần mềm UC-win/Road

■Giá sản phẩm

Sản phẩm

Giá bán

Tùy chọn plugin mô phỏng 4D (UC-win/Road) USD 2,000

■Giá giấy phép dạng di động (floating)

Quý người dùng có thể lựa chọn thêm giấy phép dạng di động, với mức phí cộng thêm là 40% giá sản phẩm gốc. Giấy phép dạng di động cho phép bất kỳ người dùng nào sử dụng sản phẩm từ bất kỳ máy tính nào trên thế giới.

Sản phẩm

Giá

Tùy chọn plugin mô phỏng 4D (UC-win/Road) USD 800

>>Thông tin về các loại giấy phép sản phẩm

Phí gia hạn hợp đồng dịch vụ thuê bao (subscription service)


Phí gia hạn hợp đồng dịch vụ thuê bao

■Thông tin hỗ trợ
- Nâng cấp phần mềm   - Hỗ trợ kỹ thuật (email, điện thoại)
- Dịch vụ download     - Dịch vụ thông báo bảo trì qua email
* Từ ngày 01/04/2016 FORUM8 áp dụng chính sách trả phí thuê bao (subscription service) nhằm tăng cường hỗ trợ cho đa dạng nhu cầu sử dụng sản phẩm và giảm chi phí quản lý giấy phép.

Sản phẩm Phí gia hạn năm đầu tiên Phí gia hạn từ năm thứ 2 (phí thường niên)
Phí gia hạn (Tùy chọn plugin mô phỏng 4D UC-win/Road) Miễn phí USD 800
Phí gia hạn (Tùy chọn plugin mô phỏng 4D UC-win/Road
Giấy phép dạng di động)
USD 1,120

Giá giấy phép cho thuê (rental) / giấy phép cho thuê dạng di động (floating)


■Giấy phép cho thuê (Rental license): giấy phép cho thuê phần mềm ngắn hạn, chi phí thấp phù hợp với nhu cầu sử dụng phần mềm trong thời gian ngắn

■Giấy phép cho thuê dạng di động (Floating rental license): Chỉ cần xác thực giấy phép qua hệ thống web, bất cứ người dùng nào cũng có thể sử dụng phần mềm từ bất cứ máy tính nào trên thế giới.

■Giấy phép cho thuê dạng rental access: Người dùng có thể lựa chọn thêm số lượng giấy phép sử dụng sản phẩm đang sở hữu, khi đó giấy phép sẽ được cấp trong khoảng thời gian nhất định (1 đến 3 tháng). Chúng tôi sau đó sẽ gửi hóa đơn đến quý người dùng dựa trên dữ liệu ghi lại quá trình sử dụng. Giá đăng ký trước sẽ rẻ hơn 15% so với giá giấy phép cho thuê. Người dùng vui lòng đăng ký tại trang thông tin người dùng.

*Giấy phép cho thuê / cho thuê dạng di động được FORUM8 áp dụng từ ngày 03/09/2007 nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng khi sử dụng sản phẩm của FORUM8.

*Thời hạn giấy phép cho thuê/ cho thuê dạng di động không thể thay đổi sau khi giấy phép cho thuê/ cho thuê dạng di động bắt đầu có hiệu lực. Nếu cần thiết gia hạn thời hạn của 2 loại giấy phép này, người dùng vui lòng đăng ký lại.

Giấy phép cho thuê / giấy phép cho thuê dạng di động

■Giá giấy phép cho thuê (rental)

Sản phẩm 2 tháng 3 tháng 6 tháng
Tùy chọn plugin mô phỏng 4D (UC-win/Road) USD 900 USD 1,060 USD 1,300

■Giá giấy phép cho thuê dạng di động (floating)

Sản phẩm 2 tháng 3 tháng 6 tháng
Tùy chọn plugin mô phỏng 4D (UC-win/Road) USD 1,460 USD 1,740 USD 2,140

Lịch sử nâng cấp phiên bản


Lịch sử nâng cấp phiên bản

 Tùy chọn plugin mô phỏng 4D (UC-win/Road 4D Simulation Edition Plugin Option) Ver. 2
Phiên bản Ngày phát hành Nội dung nâng cấp
2.0.0 26/02/2021
  1. Hỗ trợ mô phỏng nD
1.0.0 13/04/2020
  1. Phát hành mới

Đặt hàng / Liên hệ


Đặt hàng / Liên hệ

■Yêu cầu liên quan đến UC-win/Road

Liên hệ với FORUM8 tại đây hoặc gửi email về info-hanoi@forum8.com (tiếng Việt) hoặc ist@forum8.co.jp (tiếng Anh/Nhật).

■Phòng kinh doanh

>> Liên hệ phòng kinh doanh

画面サンプル

▲LandXML 地形データのインポート

▲トンネル交 差部

▲杭基礎問題

▲トンネル問 題

▲堤体内の浸 透検討

▲集水井の検 討

▲応力ベクト ル図

▲変形図

▲変位図

▲境界条件

▲最大ひずみ 応力

▲切断面コン タ図

▲ポテンシャ ル図

▲間隙水圧

▲流速ベクト ル

▲ベクトル図

▲材料特性の 入力ダイアログ (浸透流解析)

▲等値面

▲等値面

▲飽和度

▲z方向動水 勾配

▲レポート出 力(GeoFEAS)

▲レポート出 力(VGFlow)

Q&A(製品評価や導入の際に役立つQ&Aで す)

何ができるのか?

3次元汎用解析ツールとして、2次元モデルから3次元立体フレームモデルまで作成可能です。
また、板要素を使用したFEMモデルも作成可能で、部材は線形要素から非線形要素まで、荷重も 静的荷重から動的荷重まで対応可能となります。

どのような計算に活用できる?

橋梁の静的解析や動的解析、河川構造物の耐震計算や水道施設の耐震診断、建築構造物の計算に 活用できます。
また、他社にない機能としまして弊社のUC-1設計シリーズの橋台・橋脚・基礎・震度と連携し て、保耐法の計算データから動的解析が可能なデータを自動生成可能です。

報告書として成果に活用可能?

もちろん可能です。ただし対象を桁橋や直線橋などに限定していませんので、出せるものは計算 書レベルの出力となります。
Excelへのカット&ペーストが可能ですので報告書のひな形へ貼り付けながら結果をとりまと めることが可能です。

どのような基準に対応している?

橋梁設計で使用される道路橋示方書のH14年版、H24年版、H29年版に対応しています。
また、断面照査ではコンクリート標準示方書の限界状態設計法にも対応しており、構造物の照査ま で可能です。

どのグレードを購入すればよい?

線形解析、静的解析メインの方はLite版、フレーム解析で非線形解析、動的解析まで必要な 方はadvanced版、非線形のFEM解析が必要な方はultimate版をご購入下さい。

入力について不明な場合は?

製品ヘルプもしくはHPに電子マニュアルに製品詳細と操作法を準備しております。その他、定 期的に開催される有償セミナーでは静的解析モデル、動的解析モデル、FEMモデルの3つのモデ ル化の講習が受講でき講師と質疑応答も可能です。また有償となりますが、計算モデルを作成する 解析支援サービスもあり年間100件を超える実績がございます。
解析支援サービス:https://www.forum8.co.jp/product/ucwin/ES/ESkaiseki.htm


 >> サポートページ Engineer's Studio® Q&A集

LOADING