Home
 

 
UC-win/Road Cluster


UC-win/Road Cluster plug-in option $8,600


Lựa chọn UC-win/Road Cluster cho phép hơn 4 kênh hiển thị trên một máy tính. Nó có thể chiếu hình ảnh đến đa màn hình bằng cách đồng bộ hóa đa máy tính.
UC-win/Road Product information
Thông tin sản phẩm UC-win/Road


Product detailsPrice/purchase

   Tổng quan chương trình
line


Lựa chọn UC-win/Road Cluster cho phép hơn 4 kênh hiển thị trên một máy tính và có thể đồng bộ hóa nhiều máy tính và chiếu hình ảnh đến đa màn hình. Hệ thống sẽ là lý tưởng cho các thiết bị mô phỏng và phòng hội nghị với màn hình trụ 360 độ, và mô phỏng phòng điều khiển.


Hoạt động đơn giản
 • Dễ dàng thiết lập và hoạt động

Hệ thông linh hoạt
 • Không giới hạn số lượng và cấu hình của máy tính cụm

Tất cả tính năng của UC-win/Road
 • Tất cả chức năng của UC-win/Road có thể được sử dụng trên cấu hình cụm

Cải thiện hiệu suất
 • Cải thiện hiệu suất hệ thống máy cụm so với hệ thống máy tính đơn

Hệ thống đa nhiệm
 • Một loạt các mô phỏng có thể trong hệ thống đa nhiệm mà tất cả các phần tử được đồng bộ.


 Thông tin liên quan 

Giới thiệu sản phẩm mới

Dự kiến sẽ được trình bày tại hội nghị và triển lãm
 • Lựa chọn "UC-win/Road Cluster plug-in" sẽ được trình bày ở hội nghị và triển lãm trong nửa đầu năm 2010   Chức năng và tính năng chương trình
line


Thực hiện hệ thống cụm
Nhiều máy tính được kết nối thông qua mạng LAN, và một máy tính tính toán mô phỏng. Kết quả tính toán được gửi đến các máy tính khác, mà sau đó xử lý hình ảnh để hiển thị. Trong hệ thống này, máy móc mà tính toán mô phỏng được gọi là "máy chủ" và máy móc mà nhận kết quả tính toán và xử lý hình ảnh được gọi là "máy phụ thuộc". Tính toán và xử lý hình ảnh được thực hiện như sau.

 1. Mô phỏng được tính một lần cho mỗi khung hình
 2. Sau mỗi lần tính toán, dữ liệu cần thiết được gửi đến máy phụ thuộc
 3. Trong khi máy phụ thuộc xử lý những hình ảnh này, máy chủ tính toán nhiều dữ liệu cho khung hình tiếp theo.
 4. Máy chủ sẽ gửi dữ liệu cho một khung hình tiếp theo, nếu việc tính toán mất ít thời gian hơn thời gian cần cho máy phụ thuộc xử lý hình ảnh.
  Tối ưu hóa này giảm thiểu các vấn đề gây ra bởi thời gian gửi/nhận dữ liệu. Multicast IP được sử dụng để gửi dữ liệu đến máy phụ thuộc, vì vậy nó giảm thiểu khối lượng công việc ở máy chủ và trên mạng
 5. Sau khi quá trình xử lý hình ảnh kết thúc, máy chủ sẽ thực hiện các tính toán tiếp theo và truyền tải dữ liệu.

▲Luồng dữ liệu của khung hình


Trong hệ thống cụm, một máy chủ tính toán mô phỏng và máy phụ thuộc được sử dụng chỉ để xử lý hình ảnh. Bởi vì khối lượng công việc được phân phối, hiệu suất của hệ thống được cải thiện.

Các phiên bản trước của UC-win/Road đã xử lý tất cả các tính toán ngoại trừ giao thông trong một quá trình đơn, nhưng chức năng đa kênh hiển thị, việc tính toán và xử lý phải được thực hiện động lập. Như là một kết quả của việc sử dụng tối ưu của đa CPU và đa nhân CPU trên cấu hình tiêu chuẩn của UC-win/Road, chúng ta có thể thấy hiệu suất được cải thiện của cây 3D, lá cờ, quần áo, lửa và khói và hình ảnh động của đặc tính MD3.

 ▲Đồng bộ của cờ, lửa và khói, xe cộ và tuyết


Các dữ liệu, mà máy chủ gửi đến máy phụ thuộc, là thông tin và thuộc tính của phần tử chuyển động. Mỗi máy phụ thuộc xử lý hình ảnh sau khi nhận dữ liệu để cập nhật không gian 3D. Khi mô phỏng lên cây 3D, cờ, mưa và tuyết, việc xử lý trở lên phức tạp hơn, do đó, dữ liệu các dữ liệu trở lên lớn hơn, và do đó, việc truyền tải dữ liệu tốc độ cao qua mạng trở nên gần như không thể. Do đó, để xử lý những đối tượng này, máy chủ gửi thông số tối thiểu cho tính toán và máy phụ thuộc xử lý tính toán.


Chức năng
Như các chức năng cho hệ thống cụm đã được bổ sung với các phiên bản tiêu chuẩn của UC-win/Road làm cơ sở, hệ thống có tất cả tính năng của UC-win/Road tiêu chuẩn. Để giảm thiểu các hoạt động trên máy phụ thuộc, tất cả hoạt động ngoại trừ cho thiết lập ban đầu đều có thể được thực hiện trên máy chủ. Ở thời điểm mô phỏng, hoạt động được thực hiện bởi máy chủ và mô phỏng được thực hiện bởi máy phụ thuộc.
Hệ thống cụm được vận hành chỉ khi sử dụng chức năng sau đây với thiết lập sau đây.

Thiết lập ban đầu của máy phụ thuộc tên máy phụ thuộc, địa chỉ mạng của máy chủ
Máy chủ Vùng hiển thị bởi máy phụ thuộc
Máy phụ thuộc không kết nối
Khởi động lại, tắt nguồn và nhập dữ liệu của máy phụ thuộc.
Bật chế độ máy chủ / tiêu chuẩn hoặc tự động bắt đầu chế độ máy chủ.
Bắt đầu/ kết thúc mô phỏngHiệu suất tiêu chuẩn

Chúng tôi đã đo lường mức độ hiệu suất để kiểm tra tính hợp lý của hệ thống này. Chúng tôi đã thấy rằng hiệu quả của nó được cải thiện, trong việc so sánh với hệ thống tiêu chuẩn UC-win/Road, và số lượng cụm máy tính không ảnh hưởng đến hiệu suất. Ngoài ra, bằng việc so sánh cấu hình cụm 4 kênh với cấu hình tiêu chuẩn, chúng tôi đã thấy được sự cải thiện 140%. Bằng việc so sánh 15 máy phụ thuộc và một kênh tiêu chuẩn, chúng tôi đã thấy được sự cải thiện 20%.

Cấu hình cụm, xử lý riêng biệt


Page Top Page Top

FORUM8