Home
 
 
UC-win/Road    Photo-processing extension plug-in

Dữ liệu đám mây điểm có thể được tô màu sử dụng hình ảnh
Phiên bản đầu tiên : '25.04.14

UC-win/Road
UC-win/Road Product information

UC-win/Road Drive Simulator
UC-win/Road Drive Simulator

UC-win/Road Experience
UC-win/Road Experience SimulatorProduct detaisPrice/purchase

    Tóm Tắt Chương Trìnhライン

Plug-in này cho phép tô màu đám mây điểm (Các thông tin màu được đưa ra) trong môi trường 3D mà được đo thông qua máy quét laser 3D.
Điều này được sử dụng để cung cấp các thông tin màu sắc với độ chính xác cao đến cái mà có mức độ thấp thông tin màu sắc của đám mây điểm do điều kiện thời tiết (thời tiết và độ sáng) khi đo từ hình ảnh được chuẩn bị riêng hoặc thông tin màu sắc cho cái mà không có thông tin màu sắc gốc do thông số kỹ thuật của thiết bị đo.

*Để sử dụng plug-in mở rộng xử lý hình ảnh, Point Cloud data plug-in được yêu cầu riêng biệt.

Khoảng cách nhìn / Trước khi tô màu
Khoảng cách nhìn / Sau khi tô màu

Gần lại/ trước khi tô màu
Gần lại / sau khi tô màu
 

    Đặc Tính Chương Trình
ライン

Các thiết lập cho màu sắc có thể được kiểm soát từ màn hình chính của plug-in dữ liệu Đám Mây Điểm
Lưu ý: Để sử dụng plug-in mở rộng xử lý hình ảnh. plug-in dữ liệu Đám Mây Điểm được yêu cầu riêng.
Khi plug-in mở rộng xử lý hình ảnh hoạt động, các tùy chọn dưới sau đây có thể được sử dụng.

  • [Tô mầu...] nút bấm
  • [Thiết lập máy quay] tab
  • [Vị trí máy quay] tab
  • [Vùng] tab
  • [Các tùy chọn vẽ] tab - [Những cacsi khác], [Điểm nhìn và hướng]
  • [Tập tin mở...] dialog -[Loại tập tin]-[Thiết lập máy quay (*.cfg)]

So sánh chức năng
Chức năng
Trong trường hợp chỉ sử dụng Plug-in dữ liệu Đám Mây Điểm
Trong trường hợp sử dụng Plug-in mở rộng xử lý hình ảnh
Nhập dữ liệu Điểm Đám Mây
Nhập cấu hình tập tin ×
Tạo ra các chuỗi điểm nhỏ của đường trung tâm
Tạo địa hình vá
Tô màu ×
Thiết lập Xuất /Nhập dữ liệu
 Quản lý dữ liệu Đám Mây Điểm
Kiểm soát các chuỗi điểm nhỏ của đường trung tâm
Hỗ trợ để tạo mặt cắt của đường
Chỉnh sửa cấu hình ×
Xác nhận vị trí máy quay ×
Chỉnh sửa khu vực mà đám mây điểm được tô mầu ×
Tùy chọn vẽ đám mây điểm
Tùy chọn vẽ cho tô màu ×


Tô màu - Bộ lọc
Tô màu -Mục tiêu tô màu
Page Top Page Top

FORUM8