・Hình thức / địa điểm tổ chức

Online (cần đăng ký tham dự trước).

Phí tham dự
Miễn phí
  • Ngày tổ chức
  • Tên hội thảo
  • Ghi chú

Đăng ký & liên hệ

Vui lòng điền vào đơn đăng ký của hội thảo bạn muốn tham gia hoặc gửi email đến FORUM8 theo địa chỉ:
info-hanoi@forum8.com (tiếng Việt) hoặc ist@forum8.co.jp (tiếng Nhật/ tiếng Anh). 
>> Liên hệ FORUM8

Hội thảo UC-win/Road VR (12/01/2023)

Chương trình hội thảo
13:30 - 14:00
Giới thiệu về FORUM8 và các giải pháp, tổng quan về UC-win/Road
14:00 - 15:00
Hướng dẫn trải nghiệm thao tác:
Tạo địa hình, đường, cầu, hầm, nút giao, đèn tín hiệu, đường dẫn,
chướng ngại vật trên đường, mô hình 3D, hồ nước, công trình phụ
trợ trên đường
15:00 - 15:10
Q&A, giải lao
15:10 - 16:20
Hướng dẫn trải nghiệm thao tác:
Tạo chữ 3D, tùy chọn diễn họa, tùy chỉnh mô hình động lực học
phương tiện, điểm khống chế hành vi, hiển thị cảnh quan, ghi hình
hiệu ứng, các tính năng mô phỏng (tiếng ồn, ánh sáng từng thời
điểm trong ngày, diễn họa mô phỏng lũ lụt, gió)
16:20 - 16:30
Q&A, kết thúc

Hội thảo về hệ thống nền tảng ảo F8VPS (14/03/2023)   >> Link đăng ký

Chương trình hội thảo
13:30 - 13:50
Vai trò của thực tế ảo (VR) trong thời đại số hóa
13:50 - 14:10
Tổng quan về F8VPS, cấu hình hệ thống và kế hoạch phát triển
14:10 - 15:00
Ví dụ ứng dụng: khuôn viên trường ảo, văn phòng ảo, triển lãm ảo,
VR NILIM (Kokusoken)
15:00 - 15:10
Giải lao
15:10 - 15:40
Giải thích về tính năng của F8VPS, trải nghiệm hệ thống
Sắp đặt mô hình, tạo không gian, tính năng tạo bảng hỏi, dữ liệu log, gọi điện và chat, v.v.
15:40 - 16:00
Tạo nội dung, tùy biến hệ thống
16:00 - 16:10
Về việc đưa vào sử dụng hệ thống
16:10 - 16:20
Liên kết với các giải pháp khác của FORUM8
16:20 - 16:30
Q&A

Hội thảo Shade3D (05/04/2023)   >> Link đăng ký

Chương trình hội thảo
13:30 - 14:00
Tổng quan và tính năng chính của Shade3D
- Giao diện
- Tính năng về dựng mô hình
- Tính năng về chỉnh sửa
14:00 - 14:10
Giải lao, Q&A
14:10 - 15:00
Dựng mô hình bằng CAD 3D
- Mô hình theo mẫu
- Vẽ hình (tròn/ chữ nhật/ trụ/ hộp)
- Khối xoay/ khối quét/ lệnh chamfer/ loft/ boolean
15:00 - 15:10
Giải lao, Q&A
15:10 - 16:00
Chỉnh texture và render
- Chỉnh màu
- Render
- Camera/ nguồn sáng
16:00 - 16:30
Dựng animation và xuất dữ liệu
- Thiết lập animation/ chuyển động
- Importing vào UC-win/Road

Hội thảo Engineer's Studio (12/05/2023)   >> Link đăng ký

Chương trình hội thảo
13:30 - 14:00
Giới thiệu bộ giải pháp của FORUM8,
tổng quan về Engineer's Studio®
14:00 - 15:00
Trải nghiệm thao tác trên Engineer's Studio®
Ví dụ 1: Kết cấu cốt sợi
15:00 - 15:10
Q&A, giải lao
15:10 - 16:20
Trải nghiệm thao tác trên Engineer's Studio®
Ví dụ 2: Kết cấu cống hộp
16:20 - 16:30
Thảo luận, Q&A

Hội thảo về giải pháp mô phỏng lái xe UC-win/Road (30/05/2023)   >> Link đăng ký

Chương trình hội thảo
13:30 - 14:00
Tạo dữ liệu trong UC-win/Road
14:00 - 14:40
Thiết lập mô hình động học cho phương tiện
14:40 - 15:40
Giới thiệu tính năng tạo kịch bản (scenario), xuất dữ liệu log,
micro simulation player, ECO drive, replay
15:40 - 16:30
Tổng quan về thiết bị mô phỏng lái xe, nền tảng chuyển động,
các tính năng liên quan