Hội thảo / Sự kiện


Hội nghị Sự kiện Hội thảo Báo cáo hội thảo Lịch sử tổ chức hội thảo

Cuộc thi thiết kế quy hoạch BIM & VR trên cloud dành cho sinh viên - Virtual Design World Cup lần thứ 11
Cuộc thi lập trình dành cho sinh viên - Cloud Programming World Cup lần thứ 9

 
 
Cuộc thi thiết kế quy hoạch BIM & VR trên cloud dành cho sinh viên - Virtual Design World Cup lần thứ 11


Thời gian: Thứ 6 ngày 02/4 - Thứ 5 ngày 18/11/2021
Phí tham dự: Miễn phí (thí sinh cần đăng ký)

>> Chi tiết về VDWC
< Thời gian / Địa điểm >
Thời gian Nơi tổ chức Địa điểm
Thứ 5 ngày 18/11/2021 Tokyo Shinagawa Intercity Hall MAPCuộc thi lập trình dành cho sinh viên - Cloud Programming World Cup lần thứ 9


Thời gian: Thứ 6 ngày 02/4 - Thứ 5 ngày 18/11/2021
Phí tham dự: Miễn phí (thí sinh cần đăng ký)

>> Chi tiết về CPWC
< Thời gian / Địa điểm >
Thời gian Nơi tổ chức Địa điểm
Thứ 5 ngày 18/11/2021 Tokyo Shinagawa Intercity Hall MAP


Lên đầu trang Page Top 

FORUM8