Home
UC-win Series Phân tích độngEngineer's Studio Phân Tích Động Phi Tuyến Tấm Ba Chiều


UC-win/FRAME(3D) Product information
Thông tin sản phẩm UC-win/FRAME(3D)

Sản phẩm
Hạng mục
Download detail spec.

Hướng dẫn (PDF)
Download detail spec.

Yêu Cầu


Product detailsPrice/purchase

   Tổng quan sản phẩm
line

Engineer's Studio, Chương trình phân tích 3D FEM là chương trình phát triển nội bộ từ tiền xử lý và động cơ tính toán đến xử lý sau.
Chương trình này phân tích ứng xử phi tuyến của kết cấu bằng việc mô hình với phần tử dầm được xem xét là một phần của kết cấu nhà cửa và hạ tầng như phần tử thanh hay phần tử tấm liên tục.


Thông tin liên quan

Thông cáo báo chí

Giới thiệu sản phẩm mớiSách liên quan đến Engineer's Studio(R)
PHÂN TÍCH KẾT CẤU -Các trường hợp nghiên cứu và mô phỏng số
Được viết bởi Hiromichi Yoshikawa, Hiroki Aoto, Yoshitaka Kai
Phát hành  : Ngày 18, tháng 11, 2009
Xuất bản bởi 建通新聞社
220 trang / tất cả màu
Giá : 2800yen (+thuế)

Bao gồm giải thích của nhiều trường hợp nghiên cứu từ phân tích kết cấu cơ bản đến mô phỏng tham số của kết cấu thực. Bao gồm trường hợp phân tích tiên tiến sử dụng phần tử sợi.
Nội dung
Chương 1: Giới thiệu về phân tích kết cấu
Chương 2: Phân tích phi tuyến mặt cắt
Chương 3: Phân tích phi tuyến các thành phần
Chapter 4: Phân tích phản ứng động đất của kết cấu
Chương 5: Cơ sở phân tích khung

   Engineer's Studio(R) Ver.3.00.00 (Phát hành vào ngày 30 tháng Năm,2013)
ライン

 1. Chức năng tạo khối lượng từ tải trọng đã được thêm vào.
 2. Hiệp hội kỹ sư xây dựng Nhật Bản (sau đây, JSCE) Tiêu chuẩn kỹ thuật cho Kết Cấu Bê Tông-2012 và kiểm tra mặt cắt của phần tử dầm ( xác minh độ bền và khả năng sử dụng, và đánh giá sự phá hủy an toàn măt cắt và sự phá hủy an toàn mỏi) bây giờ được hỗ trợ.
 3. Khả năng xuất biểu đồ thể hiện nội lực mặt cắt phân bố trong mặt phẳng cắt của phần tử tấm phẳng dạng đường đồng mức đến một tập tin.
 4. Dữ liệu CAD (định dạng DXF/DWG) bây giờ có thể xuất/nhập
 5. Một danh sách thể hiện phân tích nội lực mặt cắt và nguy hiểm đến phần tử sợi bây giờ có thể hiển thị.
 6. Plug-in cho việc tạo phần tử tấm " Tấm chữ nhật" đã được tích hợp.

Màn hình Splash Một đồ thị thể hiện nội lực mặt cắt phân bố trong mặt phẳng cắt phần tử tấm phẳng dạng đường đồng mức (trái) và khối lượng tạo từ tải trọng
Một danh sách thể hiện phân tích nội lực mặt cắt và nguy hiểm đến phần tử sợi (trái) và plug-in cho việc tạo phần tử tấm "Tấm chữ nhật" (phải)
Page Top PageTop

   Tính năng chương trình
line

Tính năng phân tích chính là thực hiện phần tử sợi 3D, cái mà đã nhận được một uy tín tốt và rất nhiều kết quả thực tế trong UC-win/FRAME(3D) và phần tử tấm dựa trên lý thuyết tấm dày Mindlin-Reissner và phân tích động/tĩnh cũng có sẵn, xem xét vật liệu phi tuyến và phi tuyến hình học (Chuyển vị lớn) cùng một lúc.

Hình ảnh của phần tử Sợi (Mô hình toán học bên phải)

Phần tử tấm có thể đã dát mỏng cấu trúc, bao gồm các lớp đặt trực tiếp lên nhau và xác định mỗi thiết lập cho loại khác nhau của vật liệu giữa mỗi lớp hoặc tuyến tính / phi tuyến
Phương trình cấu thành cho bê tông cốt thép phi tuyến được thông qua như là phương trình cấu thành cho bê tông áp dụng đến phần tử tấm,được phát triển bởi phòng thí nghiệm bê tông ở Đại học Tokyo.


Hình ảnh của phần tử (mô hình toán học bên phải)


Các tính năng chính như sau:

Hạng mục
Nội dung
Phân tích
phân tích tĩnh / phân tích động / phân tích giá trị riêng
Phân tích phi tuyến
vật liệu phi tuyến / phi tuyến hình học (chuyển vị lớn) / xem xét hỗn hợp cả vật liệu phi tuyến và phi tuyến hình học ở cùng thời gian.
Các lý thuyết ứng dụng
chuyển vị vi phân / chuyển vị lớn / lý thuyết dầm trên nền đàn hồi / lý thuyết dầm Euler-Bernoulli / lý thuyết dầm Timoshenko (xem xét biến dạng do lực cắt) / lý thuyết Ressner-Mindlin
Các phần tử
phần tử dầm đàn hồi / phần tử lò xo / phần tử M-φ / phần tử sợi / phần tử tấm (tấm mỏng)
Điều kiện biên điều kiện : 6 độ tự do cho điểm nút (tự do hoặc cố định hoặc đàn hồi ) / phân phối đàn hồi cho phần tử dầm đàn hồi dẻo (hai hướng trục tọa độ)
Loại vật liệu
bê tông / thanh cốt thép / thép dự ứng lực / thép tấm / bản sợi các bon / sợi aramid / vật liệu đàn hồi (bằng việc nhập môdun đàn hồi bất kỳ) / vật liệu phi kết cấu ( chỉ xem xét trong lượng trên mỗi đơn vị khối lượng )
Tải trọng có thể định nghĩa
Tải trọng nút / tải trọng vật liệu(tập trung / phân bố / chiếu thẳng) / tải trọng nhiệt / tải trọng cưỡng bức
Tự động tạo tải trọng
tải trọng bản thân / tải trọng dự ứng lực / hệ số tải trọng động đất ngang.
Tải trọng tĩnh
đơn điệu tăng / chu kỳ (không đổi, tăng) / chu kỳ đảo ngược (không đổi, tăng)
Tải trọng động
sóng gia tốc (đầu vào cá thể hoặc đồng thời hai thành phần,thẳng đứng và nằm ngang)
Tải trọng động
phương pháp tương tác trực tiếp bởi phương pháp Newmark-β (β=1/4)
Giảm chấn
mô hình độ cứng phần tử ( độ cứng ban đầu, độ cứng tức thời), giảm chấn Rayleigh (độ cứng ban đầu, độ cứng tức thời ) / giảm chấn Rayleigh bởi phần tử (độ cứng ban đầu, độ cứng tức thời )
Ma trận khối lượng
ma trận khối lượng đặc / ma trận khối lượng tập trung


Phần tử đẳng tham số thường được sử dụng trong FEM, được thực hiện trong phần tử tấm. Hình dạng và loại phần tử như sau:Tính toán hoạt tải

Tính toán hoạt tải là một phân tích được thực hiện trên đường ảnh hưởng của thanh đơn. Sau khi tạo đường ảnh hưởng, chương trình tìm kiếm vị trí trên mỗi điểm mục tiêu trong đó biểu đồ lực vv. là lớn nhất hoặc nhỏ nhất bởi di chuyển hoạt tải (L tải trọng, T tải trọng và khoảng chạy điểm nút). Các phân tích thường là cho trục cầu.Kiểm tra biến dạng các bộ phận thép
Kiểm tra biến dạng dựa trên " Tiêu chuẩn kỹ thuật cho Kết Cấu Thép và Vật liệu Composite" (Tháng 2 năm 2008, Hiệp hội Kỹ Sư Xây Dựng Nhật Bản) có thể được thực hiện. Bằng việc mô hình các bộ phận thép sử dụng phần tử sợi và cuối cùng gán hệ số an toàn và biến dạng tới hạn, kết quả của kiểm tra biến dạng có thể được thu được.Chức năng tính toán mặt cắt

Nó có khả năng kiểm tra sức kháng cắt, ứng suất mô men cho phép, sức bền uốn, ứng suất cắt trung bình vv của mặt cắt bê tông cốt thép dựa trên Tiêu Chuẩn Cầu Đường Bộ. Nó cũng có thể kiểm tra xem mặt cắt bê tông cốt thép có sự tăng cường tối thiểu.


Tải trọng phân bố bề mặt cho phần tử tấm

Ngoài việc thêm tải trọng tập trung trên một nút, chương trình bây giờ có thể thêm tải trọng phân bố bề mặt trên phần tử tấm khi cần thêm bất kỳ tải trọng trên phần tử tấm. Tải trọng phân bố có 3 loại mô hình; tải trọng theo hướng của hệ thống tọa độ tổng thể, tải trọng chiếu trên phần tử khung, và tải trọng theo hướng hệ thống tọa độ phần tử.


Tính năng màn hình Nhập / Xuất dữ liệu

Tính năng của màn hình I/O như sau:
 • Giao diện có thể gắn được, cái mà tách ra trên màn hình chính
 • Chức năng Undo/ Redo, thậm chí chạy trong một mô hình quy mô lớn với nhiều nút.
 • Đầu vào dạng bảng, dễ dàng để sao chép, dán và kiểm tra.
 • Tạo phần tử dầm liên tục / phần tử tấm bởi thao tác chuột
 • Hỗ trợ tạo dữ liệu bởi UC-win/FRAME(3D)
 • Hỗ trợ mở rộng, giảm và di chuyển theo mọi hướng của hình chữ nhật như 3D CAD
 • Di chuyển / Quay phần tử bởi cử chi con chuột
 • Dễ dàng gán mô hình khác vào trong một mô hình có sẵn.
 • Cấu trúc cây, dễ dàng nhìn thấy các quy trình tạo mô hình.
 • Hỗ trợ nhiều cửa sổ của mô hình
 • Chức năng xuất báo cáo chất lượng cao
 • Chức năng tìm kiếm mạnh mẽ


Màn hình chính

Engineer's Studio thông qua một giao diện người dùng mới gọi là "rebbon". " Rebbon" trong giới thiệu từ hệ thống Microsoft Office 2007 đã nói rằng nó sẽ là tiêu chuẩn trong tương lai các ứng dụng Windows. Nó thay thế thông thường " menu chính" hay " thanh công cụ chính" và nhóm câu lệnh bằng chức năng. Điều này làm cho nó có thể đạt được mục tiêu câu lệnh của bạn dễ dàng. Đây là một khái niệm mới được đã thưc hiện một tương tác thân thiện người dùng cho Engineer's Studio, cái mà có những chức năng phức tạp. Màn hình chính bên phải. các thanh rebbon ở phía mặt trên của màn hình và thanh cây bên mặt trái.

Màn hình mẫu


<Trường hợp 1>
Hình ảnh sau đây thể hiện cảnh ở thanh "View setting" Hiển thị/ Không hiển thị được bật lên trên thanh cây bên phải và nút bấm để hiển thị Phối cảnh / Mặt bằng / Mặt bên / Mặt trước được đặt và thể hiện của chúng được sắp xếp một cách ngẫu nhiên bên phải màn hình.

<Trường hợp 2>
Điều này cho thấy nhiều cửa sổ đầu vào của định dạng bảng được sắp xếp trong một cửa sổ. Bất kỳ cửa sổ nào cố thể được đặt cùng một thời gian và sắp xếp lại cũng có sẵn giống như tab swithing. Thêm / Xóa nút trong mô hình bởi thao tác chuột phản ánh tự động.

<Trường hợp 3>
Hình ảnh bên trái thể hiện phần tử tấm tam giác được tạo bởi thao tác chuột. Việc chia lưới tam giác sẽ được thực hiện tự động bằng việc kích 3 điểm trong không gian theo thứ tự và chọn nút "Apply". Hình ảnh bên phải thể hiện phần tử vuông được tạo tự động bằng việc kéo hai điểm trong không gian. Dù sao, cửa sổ nhỏ được sử dụng cho thiết lập kích thước của việc chia lưới hoặc chọn loại phần tử.


<Trường hợp 4>
Hình ảnh thể hiện cái mà một cửa sổ được gọi để tìm kiếm phần tử dầm đàn hồi. Đường cắt và điểm cắt được vẽ trên phần tử đã tìm kiếm. Có các lựa chọn, có thể giúp phần tự "được chọn"

<Trường hợp 5>
Các biến dạng của phần tử tấm và sự xem xét kết quả nguy hiểm, được hiển thị ở cùng thời gian.


<Trường hợp 6>
Thiết lập cửa sổ xuất báo cáo, mà làm thiết lập xuất dữ liệu khi thoát.


Kế hoạch tương lai

Sau đây được lên kế hoạch.
 • hỗ trợ kiểm tra mặt cắt cho tiêu chuẩn dựa trên đặc tính kỹ thuật cho cầu đường bộ và hơn nữa..
 • phát triển Engineer's Studio Inplane
 • Khởi động dịch vụ hỗ trợ phân tích Engineer's Studio


Page Top PageTop

Giải thưởng lần thứ 23 của công nghệ mới xuất sắc và sản phầm cho doanh nghiệm nhỏ và vừa
FORUM8 đã đạt giải thưởng xuất sắc!

Engineer's Studio(R)

Vào ngày 11 tháng Năm, 2011, phần mềm phân tích kết cấu Engineer's Studio(R) đã đạt được giải thưởng xuất sắc cho " Giải thưởng lần thứ 23 của công nghệ mới xuất sắc và sản phẩm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa". Đây là phần mềm phân tích tiên tiến cho bê tông của FORUM8 và Giáo sư Koichi Maekawa của Đại học Tokyo đã làm việc cùng nhau trong 25 năm. Vì vậy GS Koichi Maekawa cũng đạt giải thường " Giải thưởng hợp tác đặc biệt giữa chính phủ,ngành công nghiệp và học thuật"

Giải thưởng : Giải thưởng đặc biệt cho hạng mục phần mềm, Giải thưởng hợp tác đặc biệt giữa chính phủ,ngành công nghiệp và học thuật
Ứng viên : Công ty TNHH FORUM8
GS Koichi Maekawa, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng,
Trường Đại học Tokyo
Tên sản phẩm : Chương trình phân tích kết cấu "Engineer's Studio(R)"FORUM8 đã chiến thắng cuộc thi phân tích phá hủy! (2010)
Engineer's Studio(R)

Vào ngày 07 tháng Tám, 2010, một nhóm kết hợp bởi nhân viên Forum8 (Yoshitaka Kai, Yoichi Matsuyama, Blent Fleming, Keiichiro Abe), chủ tịch của A-Works, Hirooki Aoto, và GS Đại học Tokyo,Hiromichi Yoshikawa, đã được khen tặng nhà vô địch của " Cuộc thi phân tích phá hủy và phân tích blind (blind analysis) cho thí nghiệm kháng chấn trên cầu kích thước đầy đủ của vữa tự nhiên" tại buổi lễ trình bày kết quả thí nghiệm kháng chấn 2010 / nghiên cứu trên trụ cầu, tổ chức bởi Viện Quốc Gia Khoa Học Trái Đất và Phòng chống Thiên Tai ở Nhật Bản (Cơ quan độc lập).
Phân tích động phi tuyến "Engineer's Studio(R)" được phát triển bởi FORUM8 được sử dụng cho phần mềm phân tích.


Trình bày slide Kết quả phân tích phá hủy và phân tích blind (blind analysis) cho thí nghiệm kháng chấn cầu kích thước đầy đủ của vữa tự nhiên (PDF, 837KB)


 Người chiến thắng của cuộc thi tiền phân tích trong hạng mục mô hình sợi!
UC-win/FRAME(3D)

Về chủ đề của thí nghiệm địa chấn / nghiên cứu trên trụ cầu sử dụng kích thước 3 chiều đầy đủ thí nghiệm lắc phá hủy (được gọi E-Defense) được đề cập như là " Đến mức độ nào trụ cầu có thể chống động đất ?" nhóm hỗ trợ phân tích UC-win/FRAME(3D) đã chiến thắng cuộc thi tiền phân tích trong hạng mục mô hình sợi tại lễ trình bày kết quả thí nghiệm C1-2 Cuộc thi tiền phân tích cho " Thí nghiệm Kháng Chấn 2007/2008 / Nghiên cứu trên trụ cầu" được tài trợ bởi Viện Quốc Gia Khoa Học Trái Đất và Phòng chống Thiên Tai ở Nhật Bản, được tổ chức trên tầng ba của tòa nhà Trung Tâm Thương mại Thế Giới vào ngày 05 tháng Ba năm 2009.
Nhóm hỗ trợ phân tích UC-win/FRAME(3D)
Quản lý phát triển, cùng nhận, Hiroki Aoto
(Thứ hai từ bên phải: Hiromichi Yoshikawa của Đại học thành phố Tokyo)AVI kết quả phân tích
- Time history displacement
- 1st proper period
- 2nd proper period

Trình bày Slide
Kết quả phân tích cuộc thi thí nghiệm C1-2 cho phần mô hình sợi(tiếng Nhật)(PDF, 1,932KB)

Thí nghiệm (Viện Quốc Gia Khoa Học Trái Đất và Phòng Chống Thiên Tai- Trung Tâm Nghiên Cứu Kỹ Thuật Động Đất)

Conference PresentationHội nghị trình bày
Hội nghị Kỹ Thuật Động Đất ở quốc gia Hoa Kỳ lần thứ 9 và Canada lần thứ 10 (PDF, 1,583KB)
(Tront, Canada vào tháng Bảy, 2010)

Page Top PageTop

FORUM8