Home
 


UC-win/Road Micro Simulation Player


UC-win/Road UC-win/Road Micro Simulation Player Plug-in Option
US$3,360

S-PARAMICS Plug-in
US$800

Micro Simulation Player là một chức năng để chạy các loại mô phỏng động mà được mô tả như là sự di chuyển mô hình 3D.
Nó có khả năng ghi và chạy dòng chảy giao thông như là kết quả của UC-win/Road và mô phỏng giao thông khác.
Sản phẩm Danh mục
Download detail spec.
Hướng dẫn (PDF)
Download detail spec.
Yêu cầu
UC-win/Road Product information
Thông tin sản phẩm UC-win/Road


Product detailsPrice/purchaseSamplesUser Introductions Evaluation/Q&A

   Tóm tắt chương trình
ライン

Micro Simulation Player là một chức năng để chạy các loại mô phỏng động mà được mô tả như là sự di chuyển mô hình 3D.
Nó có khả năng ghi và chạy dòng chảy giao thông như là kết quả của UC-win/Road và mô phỏng giao thông khác.


Thông tin liên quan
New!
UC-win/Road Ver.4.00.03 Mới S-PARAMICS plug-in tùy chọn phim

(April 22, 2010) Hoạt động S-PARAMICS plug-inNew!
YouTube

(April 8, 2010) Hoạt động PARAMICS, Nút giao GTSM
YouTube


Hoạt động PARAMICS, Bùng binh giao thông được thiết kế bởi Ourston
- Thông tin cuộc thi VR

YouTube


Hoạt động PARAMICS của dữ liệu mẫu
YouTube


PARAMICS dữ liệu nhập đến UC-win/Road
YouTube


PARAMICS xuất dữ liệu đến UC-win/Road
YouTube


PARAMICS dữ liệu mẫu trong môi trường UC-win/Road
YouTube


UC-win/Road Micro Simulation Player phim ví dụ

(Ngày 13 tháng Bay,2009) 1. Hoạt động/ bật lại Mô Phỏng Giao Thông Vi Mô


2.Hoạt động / bật lại Mô Phỏng Sơ Tán Vi Mô 


3.Hoạt động / bật lại Mô Phỏng Xây Dựng / Công Nghiệp Nặng Vi Mô


4 .Hoạt động / bật lại Mô Phỏng Đường Sắt


5 .Điều Khiển Đối Tượng Tĩnh


Giới Thiệu Sản Phẩm Mới

Sản Phẩm Liên Quan


Trang web OpenMicroSim! http://openmicrosim.org/
  XML Schema trang web mở cho Open Micro Simulation Player   Tính Năng Chương Trình
ライン

 1. Chức năng hoạt hình 3D
  Mô hình hoạt hình 3D dựa trên phát hành định dạng xml. Sẵn có tạo nhiều loại mô hình hoạt hình 3D dựa trên thông tin vị trí của mô hình. Nó cho phép chạy nhiều dữ liệu cùng lúc

 2. Chức năng chụp nhanh cho xe cộ và người đi bộ
  Nó có khả năng xác định vị trí các đối tượng như là xe cộ và người đi bộ trên đường và làn đường, người đi bộ, mặt đất.

 3. Kiểm soát các đối tượng hiện có
  Nó có sẵn để kiểm soát các đối tượng tĩnh như là đèn giao thông.

 4. Kiểm soát đối tượng bản vẽ
  Thời gian, thời tiết, ánh sáng và hơn nữa.

 5. Kiểm soát hiệu ứng bản vẽ cho các đối tượng
  Di chuyển lệnh, trạng thái của đèn giao thông, trong suốt, đặc tính hoạt hình MD3

 6. Tích hợp tối ưu với những chức năng của UC-win/Road
  Giao thông, kịch bản, chế độ máy quay
Page Top Page Top

   Chức Năng Cụ Thể
ライン


Định Dạng Tập Tin
Sự di chuyển và trạng thái của tất cả mô hình 3D trong một cảnh được định nghĩa trong định dạng XML để lưu dữ dữ liệu hình ảnh động. Lưới 3D của mô hình không được lưu trữ trong tập tin này, nhưng một liên kết đến các mô hình 3D. Ngoài ra, nó có thể thiết lập thời tiết, thời gian và các hiệu ứng khác.


Mô Hình Đối Tượng
"Mô Hình Đối Tượng" chứa "Loại" thông tin và phù hợp với cấu trúc của mô hình. Hơn nữa, các đối tượng có chứa một danh sách các trạng thái được xác định bởi thời gian, vì vậy vị trí, hướng, hình ảnh động và hiển thị tình trạng có thể được thiết lập cho mỗi trạng thái. Có 2 loại "Mô Hình Đối Tượng" ("Đối tượng tạm thời" và " Đối tượng cảnh quan"). Đối tượng tạm thời có thể được tạo trong thời gian thực trong khi chạy một mô phỏng, tuy nhiên, chúng không thể được lưu trong dự án UC-win/Road. Các đặc tính mô hình 3D được chọn ở thời gian phát sinh được sử dụng. Đối tượng cảnh quan có thể được phát sinh ở cùng thời gian như là đối tượng tạm thời, tuy nhiên nó sẽ được lưu trong dự án. Đối tượng này có thể được gán cho một mô hình đối tượng mà tồn tại trong dự án UC-win/Road hiện tại như là một phần của cảnh vật. Đèn giao thông là một ví dụ của "Đối tượng cảnh quan". Trong  khi mô phỏng, các đối tượng phát sinh bởi UC-win/Road được kiểm soát bởi dữ liệu XML


Mô Phỏng Phát Lại
Một danh sách có thể được tạo để chạy nhiều hơn một tập tin ở cùng một lúc. Các danh sách có một thời gian song song cho mỗi mục và có thể được sử dụng đồng thời cho nhiều lớp dữ liệu. Các đối tượng di chuyển được tạo ra tại chỗ và di chuyển dựa trên nội suy tuyến tính của tọa độ điểm. Trong khi mô phỏng, dòng giao thông được thiết lập. Ngoài ra, mô phỏng khoảng cách dài qua khoảng thời gian ngắn và phát lại tốc độ cao của sự di chuyển tốc độ thấp cũng có sẵn.


Đơn Vị Thời Gian
Một số đơn vị thời gian được hỗ trợ. Đáng chú ý, hỗ trợ được dự kiến bao gồm ngày tháng và thời gian (giờ, phút...)


Mô Phỏng Giao Thông
Có hai chức năng chính
 • Chụp vị trí của các đối tượng từ các tuyến đường sẵn có, vỉa hè và địa hình:
  Trong một số trường hợp, chương trình mô phỏng không sử dụng cao độ hoặc định tuyến đường khác nhau đến những cái trong không gian VR trong UC-win/Road, vì vậy chức năng chụp đặt các kết quả mô phỏng trong vị trí chỉ định trong UC-win/Road. Khi tìm kiếm một tuyến đường tối ưu hoặc chụp vị trí, các thông số sau đây được xem xét.
  - Khoảng cách từ đường và làn
  - So sánh kết cấu của kết cấu đường trên quỹ đạo của đối tượng.
  - Bổ sung thông tin từ tập tin XML
 • Kiểm soát các đối tượng của phương tiện di chuyển với hoạt hình giao thông UC-win/Road
  Khi tái tạo một mô phỏng vi mô, giao thông trong UC-win/Road có thể được khởi tạo ở bất kỳ trạng thái nào.


Chức năng Giao Diện Người Dùng chính
 • Cửa sổ xem trước:
  Điều này hiển thị một bản xem trước 2D của tập tin XML. Trong cửa sổ này, thiết lập các khu vực cho cảnh mà bạn muốn hiển thị, gán đối tượng cảnh đến đối tượng UC-win/Road và hơn nữa.
 • Soạn thảo hồ sơ mẫu:
  Tạo hồ sơ và đăng ký các mô hình 3D
 • Biên tập danh sách phát:
  Biên tập danh sách phát hiệu quả ngay cả khi nhiều mô phỏng đang thực hiện đồng thời. Nhịp thời gian của mô phỏng được hiển thị trên một biểu đồ Gantt. Nó có thể kéo & thả cũng như là nhập thời gian cho việc mô phỏng.
 • Người dùng:
  Một thanh công cụ để kiểm soát hoạt hình được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.
 • Chế độ máy quay:
  Hai chế độ máy quay mới được thêm vào:
  -Một chế độ quay mà vật thể di động
  -Xem từ trung tâm (hoặc vị trí chỉ định)
 • Màn hình tùy chọn:
  Thiết lập các thông số cho phương pháp chụp giao thông


Page Top Page Top

FORUM8