Về FORUM8

Lời chào từ chủ tịch

FORUM8 là đơn vị cung cấp các dịch vụ, phần mềm kỹ thuật hỗ trợ tính toán, thiết kế xây dựng công trình hạ tầng, dân dụng. Gần đây, với việc phát triển mảng giải pháp thực tế ảo, các sản phẩm của chúng tôi được ứng dụng xuyên suốt vòng đời dự án xây dựng, đồng thời phục vụ trong lĩnh vực nghiên cứu an toàn giao thông, phát triển xe tự hành và hệ thống thông tin. Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, FORUM8 hoạt động với sứ mệnh mang lại sự an toàn, phát triển cho cộng đồng thông qua phát triển phần mềm và công nghệ dịch vụ.

Chủ tịch kiêm CEO
Yuji Ito