Thông tin sản phẩm

▼Tìm theo series:   ■UC-win    ■UC-1    ■Dịch vụ/hỗ trợ   |   Tìm theo giải pháp

Mô phỏng UC-win/Road New! ・VR-Cloud®
F8VPS (Hệ thống nền tảng ảo FORUM8) New!
Kịch bản (Scenario) ・Communication
Micro Simulation Player ・S-PARAMICS
Point cloud ・for Civil3D ・for EXODUS ・GIS
Inroads ・JUNCTIONS ・for Sidra  ・for xpswmm
Tiếng ồn ・ECO Drive ・IFC ・Sóng thần
12d Model ・Bãi đỗ xe ・Free Viewer Output
OHPASS ・Nền tảng chuyển động ・RoboCar®
Cụm máy ・Quản lý tiến độ ・Xử lý ảnh
Lũ bùn đá ・Kinect ・UAV ・Mô phỏng 4D
Mô phỏng động đất
Gói tùy chọn hỗ trợ ADAS / lái xe tự hành New!
Thiết bị mô phỏng lái xe
Thiết bị mô phỏng trải nghiệm lái xe
Thiết bị mô phỏng lái xe an toàn
Thiết bị mô phỏng an toàn giao thông 8DOF
Ghế VR ・Thiết bị mô phỏng xe máy New!
Thiết bị mô phỏng xe lăn New!
Phiên bản Education New! ・UC-win/Road SDK New!
a3S SDK ・Công cụ chuyển đổi dữ liệu ・Lily Car ・Suite Bandle
Đồ họa (CG) / VR Shade3D New!
Công cụ kiểm toán thiết kế BIM/CIM
Block UI Programming Tool Plugin
Phân tích FEM Engineer's Studio®  ・GeoFEAS Flow 3D
Phân tích đàn - dẻo GeoFEAS2D
・Geo Engineer's Studio
Công cụ chuyển đổi Multiframe sang Engineer's Studio® ・Engineer's Studio® SDK  ・WCOMD Studio
・FEMLEEG   ・Phân tích động ứng suất hữu hiệu của nền (UWLC)
Phân tích ổn định mái dốc 3D CAD (LEM)  ・Phân tích thấm VGFlow2D
・FEM Engineer’s Suite

 ■Chuỗi phần mềm UC-1 / Sản phẩm phân theo lĩnh vực
 
Phân tích kết cấu / mặt cắt ・FRAME(2D)
・FRAME Manager
Engineer's Studio® Section
Engineer's Studio® 2D
・Tính toán mặt cắt BTCT (RC section calculation)
・FRAME(2D) SDK 
・Tính toán mặt cắt thép (Steel section calculation)
・Hỗ trợ kiểm tra kết quả thiết kế
   (Structural design verification support)
・Bộ giải pháp phân tích kết cấu phần trên
   (Superstructure analysis Suite)
Thiết kế phần trên cầu ・UC-BRIDGE
・Tính toán kết cấu lưới (Grid analysis)
・Tính toán hệ thống phòng chống sụp đổ cầu
   (Bridge restrainer)
・Thiết kế cầu dầm giản đơn bê tông dự ứng lực
   (PC simple girder bridge design)
・Thiết kế kết cấu bê tông dự ứng lực phần trên (Design calculations for PC superstructure)
・Thiết kế cầu ESB (Design for easy slab bridge)  ・Thiết kế cầu thép (UC-Steel Bridge)
Thiết kế phần dưới cầu ・Thiết kế mố cầu (Abutment 3D bar arrangement)
・Mố cầu dạng hộp (Box type abutments)  ・Mố cầu khung cứng (Rahmen type abutment)
Thiết kế trụ cầu (Pier 3D bar arrangement)  ・Trụ khung cứng (Rigid frame pier 3D bar arrangement)
・Tính hệ số địa chấn / thiết kế gối cầu (Seismic coefficient calculation (bearing design))
・Bệ móng (Footing)  ・Khôi phục trụ (Pier restoration design calculation) 
・Trụ bê tông dự ứng lực (PC pier)  ・PC well type pier    ・Trụ đôi (Calculation for double pier)
・Kết cấu phần dưới BTCT (RC substructure 3D bar arrangement)
・Bộ giải pháp phân tích kết cấu phần dưới (Substructure analysis Suite)
Thiết kế móng Thiết kế móng (Foundation 3D bar arrangement)
・Tính toán móng cọc giếng chìm (Caisson type pile foundation frame analysis)
・Móng cọc ống ván thép dạng giếng (3D Steel-Pipe-Sheet-Pile foundation)
・Nền móng nhà máy (Plant foundation 3D bar arrangement)
Thiết kế kết cấu chống đỡ tạm ・Thiết kế hệ đà giáo (Temporary piled jetty design)
・Thiết kế tường chắn (Temporary sheathing work design 3DCAD)
・Thiết kế tường vây (Double wall cofferdam design 3DCAD)
・Tấm vỏ thép (Liner plate 3DCAD)
・Tường chắn đất đơn giản (Design for Simple earth retaining)
・Thiết kế công năng tường chắn (phân tích đàn dẻo II+) (Performance design for soil retaining works)
・Tường vây dạng giằng chống (Strut type double wall cofferdam 3DCAD)
・Thiết kế hệ ván khuôn (Form tie support)  ・Tính toán bao tải đất (BigSandbag)  ・Cần cẩu (Climbing crane)
Thiết kế đường ・Thiết kế cống hộp (BOX culvert 3D bar arrangement)
・Thiết kế tường chắn (Retaining wall design 3D bar arrangement)
・Tính toán ổn định mái dốc (Slope stability analysis)
・Cống hộp dự ứng lực (PC box culvert)   ・Cống vòm (ArchCulvert)   ・Tường chống (Buttress retaining wall)
・Hầm/ kết cấu ngăn đá lở (Rockshed)  ・Hầm đặt ống kỹ thuật (CommonDuct)   ・Tính mặt cắt hầm (Tunnel section)
・Tường chắn chống ồn (Noise barrier)  ・Cột biển báo (Road traffic sign)  ·Lan can đường (Guardfence)
・Mặt cắt ống cống (Pipe)  ・Bộ giải pháp kết cấu tạm (Temporary/Earth structure Suite)
Công trình cảng biển ・Cầu tàu sử dụng cọc ván thép (Sheet pile mooring wharf)  ・Cầu tàu sử dụng cọc thẳng (Open wharf)
・Cầu tàu không có cọc (Gravity-type mooring wharf)  ・Đê chắn sóng/ bờ kè (Tide barrier)
・Bộ giải pháp công trình cảng biển (Harbor Suite)
Công trình thủy lợi ・Thiết kế hố ga (Manhole 3D bar arrangement)
・Cống hộp hệ thống thoát nước kháng chấn (Box culvert design (earthquake-proof sewage system))
・Tính toán hồ điều tiết nước (Retention pond)  ・Kênh dẫn nước kết cấu linh hoạt (Flexible structure sluiceway)
・Tính toán dòng chảy đều/ không đều (Uniform and nonuniform flow 3DCAD)
・Tính toán dòng chảy đều (Uniform flow)
・Bể chứa nước mưa dạng tổ ong (honeycomb box) / bể chứa nước mưa dạng tổ ong cỡ lớn
・Tính toán kháng chấn hệ thống ống thoát nước  ・Ống bọc lót (renewal pipe)
・Tính toán kháng chấn hồ cấp nước  ・Tính toán kháng chấn bể chứa nước  ・Tính toán đường ống (pipeline)
・Cầu dẫn ống nước (Aque duct)  ・Thiết kế CAD mạng lưới ống (Pipe network CAD)
・Tính lưu lượng bơm (Pump capacity)  ・Kênh dẫn nước (Open channel) New!  ・Cống kênh (Sluice gate)
・Cửa cống (Watergate)  ・Kè sông sử dụng cọc ván thép (Sheet pile riveer revetment)
・Bờ kè BTCT (RC River Revetment)  ・Kênh dẫn nước dạng bậc thang (Falling works)
・Kè đá hộc  ・Trạm bơm nước thải (Drainage pump station)  ・Đập sabo (Sediment control dam)
・Cống dẫn nước ngập (Spilway)  ・Hồ chứa nước nhân tạo (Artificial pond)
・Bộ giải pháp công trình thủy lợi (Sewer Suite)
GeoFEAS Flow3D  Phân tích thấm 2D (VGFlow2D)
Phân tích / cải tạo nền đất ・Tính độ lún cố kết (Consolidation settlement)   ・Cải tạo nền đất (Soil improvement) New!
Phân tích địa kỹ thuật  ・Mô phỏng đá lở  ・Debris Flow Simulation
Cải tạo nền đất  ・Tường đất gia cố / Giếng điểm (Well point V1) / Thay thế nền đất (Replacement Foundation)
・Phân tích đàn dẻo sử dụng FEM: (GeoFEAS)2D
・Phân tích động ứng suất hữu hiệu của nền đất (UWLC)
・Phân tích ổn định mái dốc 3D CAD 3DCAD (LEM) / Phân tích thấm VGFlow2D
CAD/CIM ・UC-Draw  ・Hệ thống truy vết đường đi của phương tiện (Vehicle Trajectory Mapping System)
・Công cụ hỗ trợ gửi bản vẽ điện tử (Electronic delivery aiding tools)

・3DCAD Studio®  ・3D bar arrangement CAD  ・UC-Draw tools
Hệ thống thiết kế bãi đỗ xe (Parking drawing system)
・Công cụ hỗ trợ gửi bản vẽ điện tử (Web/Xây dựng/Thiết bị liên lạc/Máy móc)
・F8DocServ  ・Bộ giải pháp CALS/CAD suite
Bóc tách khối lượng ・Giải pháp bóc tách khối lượng UC-1 Engineer's Suite
Duy tu bảo trì / Phòng rủi ro động đất ・Công cụ hỗ trợ quản lý bảo trì bê tông  ・Phân tích rủi ro động đất FrameRisk
・Công cụ hỗ trợ tạo kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục (BCP)
・Hệ thống hỗ trợ kiểm tra cầu  ・Hệ thống hỗ trợ tạo kế hoạch duy tu bảo trì cầu
・Hệ thống cơ sở dữ liệu về hư hỏng công trình cầu
Kiến trúc / Mặt bằng ・Multiframe  ・DesignBuilder  ・Allplan (Architecture/Engineering)
・Tính toán garage ngầm (Underground garage)  ・Móng cọc công trình kiến trúc (Architectural pile)
・AdvanceSteel  AdvanceConcrete   ・MultiSTEEL
bulidingEXODUS/SMARTFIRE   ・Bộ giải pháp kiến trúc / mặt bằng (Building/Plant Suite)
Tàu thủy / Sơ tán maritimeEXODUS   ・Maxsurf
Lên đầu trang Page Top
 ■Suite
Kế toán ・Suite kế toán xây dựng    ・Suite kế toán doanh nghiệp
・Suite quản lý tài sản cố định    ・Suite hỗ trợ ghi sổ kế toán
・Suite kế toán doanh nghiệp bản mobile PC
Game engine 3D Suite Chidori Engine®
・Suite Game Programming PC
Xóa dữ liệu ・Data Eraser Suite® (Giải pháp xóa dữ liệu)
 ■UC-1 Cloud
Tự động hóa
tính toán thiết kế
・Cống hộp (BOX Culvert)   ・Tường chắn đất (Retaining wall)  ・Tính toán mặt cắt (RC Section)

 ■Hỗ trợ / Dịch vụ

CG/VR Dịch vụ hỗ trợ tạo dữ liệu đồ họa (CG) Shade3D
Thư viện dữ liệu 3D dùng cho Shade3D New!
UC-win/Road Hệ thống nền tảng ảo FORUM8 (F8VPS)
Phát triển hệ thống VR  
Tùy biến UC-win/Road
Dịch vụ về dữ liệu VR  
・Hệ thống hỗ trợ UC-win/Road  ・Dịch vụ dự toán/báo giá qua web
・Dịch vụ mô phỏng động đất  ・Dịch vụ tạo bản đồ cảnh báo thiên tai (lũ lụt) 3DVR
Phân tích dòng giao thông & dựng mô hình VR  
・Dịch vụ phân tích dòng giao thông
Software as a Service VR-Cloud®
・UC-1 for SaaS
    FRAME(2D)   FRAME Manager   RC Section
    UC-Draw   Giao bản vẽ điện tử   Bố trí cốt thép 3D CAD
    Xử lý nghiệp vụ   Hệ thống gửi file   Back up dữ liệu cloud   Chia sẻ file
・SaaS Suite
Tính toán hiệu năng cao trên cloud Dịch vụ kết xuất LuxRender
Tùy chọn dịch vụ tính toán hiệu năng cao trên cloud cho Engineer's Studio®
Dịch vụ UC-win/Road CG movie
Dịch vụ mô phỏng/ phân tích gió & nhiệt bằng máy tính hiệu năng cao
Dịch vụ mô phỏng/ phân tích tiếng ồn bằng máy tính hiệu năng cao
・ULTRA MICRO DATA CENTER
Dịch vụ mô phỏng/ phân tích dòng chảy lũ lụt/ sóng thần
3DVR Cloud "VR-Cloud® Service"
Dịch vụ cloud server ・Dịch vụ quản lý xác thực NetPROWAN
・Dịch vụ thuê trung tâm dữ liệu cloud (Cloud Data Center Service)
・ULTRA MICRO DATA CENTER
UC-1 for SaaS
Dịch vụ phát triển hệ thống ・Dịch vụ phát triển nền tảng cloud  ・Dịch vụ phát triển nền tảng subscription
・Hệ thống điều khiển máy móc hạng nặng từ xa qua môi trường 3DVR
・Hệ thống biển quảng cáo điện tử 6K sử dụng cụm máy trạm
・Organic Parking  ・Tùy biến UC-win/UC-1  ・Phát triển tùy biến Android™
・Phát triển hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Dịch vụ tư vấn kỹ thuật ・Hệ thống VR quy hoạch thành phố  ・Hệ thống hỗ trợ xây dựng BCMS / kế hoạch BCP
・Dịch vụ hỗ trợ xây dựng ISMS  ・Dịch vụ nội dung 3D  ・Dịch vụ xuất bản
・Smart EC Solution  ・Dịch vụ hỗ trợ Arcbazar
Dịch vụ hỗ trợ kiểm tra kết quả thiết kế ・Dịch vụ hỗ trợ kiểm tra kết quả thiết kế  ・Dự toán/ báo giá qua web
Phân tích FEM Dịch vụ hỗ trợ phân tích bằng Engineer's Studio®
・Dịch vụ hỗ trợ phân tích bằng FEMLEEG  ・Dịch vụ hỗ trợ phân tích JCMA3
・Dịch vụ hỗ trợ phân tích địa kỹ thuật  ・Dự toán/ báo giá qua web
Dịch vụ hỗ trợ phân tích ・Dịch vụ hỗ trợ phân tích EXODUS/SMARTFIRE  ・Dự toán/ báo giá qua web
・Dịch vụ hỗ trợ phân tích bằng xpswmm  ・Dự toán/ báo giá qua web
・Dịch vụ hỗ trợ mô phỏng năng lượng trong công trình
Dịch vụ kỹ thuật 3D/VR ・Dịch vụ quét laser / dựng mô hình  ・Dịch vụ mô hình vật lý 3D
・Dự toán/ báo giá qua web   ・Tùy chọn bản vẽ 3D hỗ trợ BIM / Dịch vụ làm báo cáo, bản vẽ
BCP/BCMS ・Hệ thống hỗ trợ xây dựng BCMS / kế hoạch BCP
ISMS ・Dịch vụ hỗ trợ xây dựng ISMS
GSS/ASP ・Phần mềm nhóm GSS groupware / Hệ thống hỗ trợ
・Các loại giấy phép (Rental license/Floating license/Rental access)
Hỗ trợ về nhập liệu kế toán ・Dịch vụ hỗ trợ nhập liệu kế toán trên Suite
Hỗ trợ về môi trường chạy ・FORUM8 Launcher  ・Xác thực qua web  ・NetPRO
・Công cụ gửi yêu cầu  ・F8DocServ  ・NetUPDATE
Bảo trì / hỗ trợ Dịch vụ thuê bao của FORUM8
License đặc biệt ・Giấy phép dành cho cơ sở học thuật/ nghiên cứu (Academy license)  ・License pack
Giấy phép cho thuê (Rental license) / Giấy phép cho thuê dạng di động (Floating license) / Giấy phép cho thuê dạng Rental Access
Dịch vụ dành cho người dùng ・FORUM8 Point Bank  ・Dịch vụ chuyển file cỡ lớn
・Tính toán xây dựng Mobile UC-1  ・Công cụ Mobile UC-1
・Dịch vụ cảnh báo động đất  ・Trang thông tin người dùng  ・Dịch vụ cho thuê
Hội thảo Hội thảo trải nghiệm phần mềm của FORUM8
Phần mềm miễn phí ・City Design Tool (Road-3ds Max)  ・TestFinder   ・DataViewerForXML   
・LibreOffice
 Lên đầu trangPage Top

 Các giải pháp     Tìm sản phẩm theo series (■UC-win  ■UC-1  ■Dịch vụ/hỗ trợ)

Engineer's Suite ・FEM Engineer’s Suite
・UC-1 Engineer's Suite
・Bộ giải pháp phân tích kết cấu phần trên cầu
・Bộ giải pháp phân tích kết cấu phần dưới cầu
・Bộ giải pháp kết cấu tạm   ・Bộ giải pháp công trình cảng biển
・Bộ giải pháp công trình thủy lợi   ・CALS/CAD Suite
・Bộ giải pháp kiến trúc/mặt bằng   ・SaaS Suite
・Giải pháp bóc tách khối lượng UC-1 Engineer's Suite   ・UC-win/Road Bandle
Thiết kế cầu thép ・Tính toán mặt cắt thép (hệ số riêng phần)  ・Tính toán mặt cắt thép (trạng thái giới hạn)
・Tính toán kết cấu lưới  ・Tính toán sơ bộ cho dầm hộp không liên hợp
・Tính toán sơ bộ dầm liên hợp
・Tính toán sơ bộ dầm bản mặt cầu thép
Cầu thi công kiểu mới ・Cầu khung cứng ESB (Easy Slab)
Thiết kế kiến trúc ・Allplan  ・DesignBuilder  ・Multiframe  ・MultiSTEEL
・EXODUS / SMARTFIRE  ・Tường chắn đất   ・Hệ đà giáo tạm
・Móng cọc công trình dân dụng  ・Hệ thống gửi bản vẽ điện tử  ・Garage ngầm
・Nền móng nhà máy  ・UC-Draw  ・Công cụ UC-Draw
・UC-win/Road New!  ・Dịch vụ hệ thống kiến trúc / GIS
Địa kỹ thuật Phân tích địa kỹ thuậtGeoFEAS Flow3D  ・Phân tích đàn hồi 2 chiều GeoFEAS2D
Phân tích động ứng suất hữu hiệu của nền (UWLC)
Phân tích ổn định mái dốc 3D CAD (LEM)  ・Phân tích thấm VGFlow2D
・Mô phỏng đá lở  ・Mô phỏng lũ bùn đá  ・CESAR-LCPC  ・C-TUNNEL
Cải tạo nền đất  ・Cải tạo nền đất New!  ・Giếng điểm (Well Point)  ・Lún cố kết
・Tường đất gia cố  ・Thay thế nền đất
Liên quan đến địa kỹ thuật  ・Mái dốc  ・Tường chắn đất  ・Hồ trữ nước
IM&VR
IM&VR
Giải pháp cho cơ quan quản lý ・Giải pháp cho cơ quan quản lý
・Hiện thực hóa thành phố vườn kỹ thuật số (Nhật Bản)
Hệ thống VR dùng trong y tế ・Hệ thống VR dùng trong y tế
Giải pháp đỗ xe ・Hệ thống hỗ trợ thiết kế bãi đỗ xe UC-1  ・Mô phỏng VR bãi đỗ xe bằng UC-win/Road
・RoboCar® Auto parking plugin  ・VR-Cloud® Parking NAVI
Sản xuất ・Giải pháp UC-win/Road dành cho lĩnh vực sản xuất
Giải pháp trắc địa ・UC-win/Road for GIS  ・Tùy chọn plugin point cloud 3D / dekigata (UC-win/Road)
・Dựng mô hình VR quản ký dekigata quét 3D
・Dịch vụ quét laser / dựng mô hình 3D  ・Hệ thống GIS tùy biến
・Dịch vụ hệ thống kiến trúc / GIS  ・Hệ thống cơ sở dữ liệu hư hỏng đường bộ
・Công cụ hỗ trợ tạo kế hoạch BCP  ・12d Model
Giải pháp phòng chống thiên tai
Kiểm tra sức khỏe kết cấu / gia cường kháng chấn
Phân tích kết cấu / Kiểm tra kháng chấn
・Engineer's Studio®  ・WCOMD Studio  ・BOX (kháng chấn cho cống hộp thoát nước)
・Tính toán chuyển động nền (shindo)  ・Hầm đặt ống kỹ thuật
Dịch vụ hỗ trợ phân tích bằng Engineer's Studio®
Hỗ trợ gia cố kháng chấn ・Tính toán mặt cắt (RC Section)  ・Nền móng  ・Trụ cầu
・Trụ cầu khung cứng (rahmen)  ・Tường đất gia cố
Ngăn hóa lỏng / gia cố mái taluy
・Mái dốc/ taluy  ・Phân tích ổn định mái dốc 3DCAD (LEM)
Phân tích động ứng suất hữu hiệu nền đất (UWLC)  
・Dịch vụ hỗ trợ phân tích địa kỹ thuật
Công cụ chẩn đoán kết cấu / phân tích
・Bê tông (kiểm tra nứt / duy tu bảo trì)
・Phân tích rủi ro động đất Framerisk
Phân tích sóng thần
・UC-win/Road xpswmm plugin (for Tsunami)
Phân tích sơ tán
・EXODUS/SMARTFIRE  ・UC-win/Road for EXODUS
・Dịch vụ hỗ trợ phân tích bằng EXODUS/SMARTFIRE
Phòng chống thiên tai
・Dịch vụ cloud siêu máy tính  ・Hệ thống dịch vụ tin báo động đất khẩn cấp
ECO UC-win/Road ECO Drive  ・VR-Drive
・DesignBuilder New!   ・Dịch vụ hỗ trợ mô phỏng năng lượng công trình
・FORUM8 Point Bank ECO

■Các chương trình khác
Thiết kế cầu thép ・Cầu khung cứng ESB (Easy Slab)  ・Thiết kế hướng tuyến ROAD VIEW
Công trình đường bộ / Giao thông ・Bentley Systems   ・Civil 3D   ・InRoads  
Bộ phần mềm giao thông TRL OSCADY-PRO TRANSYT-13
S-Paramics   ・APS-Mark IV
Nền đất / Khai khoáng ・Geomap3D   ・Thiết kế nền móng 3D LPILE/GROUP   ・CESAR-LCPC   ・C-TUNNEL
Công cụ vẽ kiến trúc ・DesignBuilder New!   ・Allplan (Architecture/Engineering)
Giải pháp kiến trúc
GIS ・Hệ thống sử dụng dữ liệu địa kỹ thuật   ・GEOMania   ・Hệ thống GIS tùy biến
Chương trình khác 12d Model   ・Ảnh vệ tinh số (Digital Ortho)

LOADING