Home
 

 UC-win/Road Communication plug-in US$3,360

Một hệ thống giao tiếp dựa trên web và hệ thống mô phỏng lái xe dựa trên mạng mà cho phép người sử dụng chia sẻ môi trường 3D, đồng bộ dữ liệu, thay đổi vị trí máy quay và mô phỏng lái xe. UC-win/Road Product information
Thông Tin Sản Phẩm UC-win/Road


Product detailsPrice / Purchase

   Tổng Quan Chương Trình
line


Lời nói đầu
 • UC-win/Road là một phần mềm đóng gói 3D VR (thực tại ảo), được sử dụng cho các bên liên quan tư vấn xây dựng các dự án đường bộ. Rất nhiều plug-in đã được phát hành cho phần mềm này, nhưng không ai cho phép chia sẻ dữ liệu và hợp tác làm việc cho đến bây giờ.
 • Như là một plug-in mới, chúng tôi đã phát triển hệ thống giao tiếp dựa trên môi trường web, mà cho phép chia sẻ môi trường 3D, đồng bộ hóa dữ liệu, thay đổi vị trí máy ảnh và mô phỏng lái xe.


Màn hình chủ
Màn hình khách


Thông Tin Liên Quan

Giới thiệu sản phẩm mới

Sản phẩm liên quan   Tính năng và chức năng chương trình
line

Đây là Plug-in cho phép giao tiếp giữa người dùng UC-win/Road

Người sử dụng có thể gửi ý kiến và chi tiết cảnh quan (vị trí máy quay/hướng, thời gian vv.) thông qua internet. Những tính năng này cho phép hợp tác thiết kế công việc và tư vấn các bên liên quan.

Ngoài ra, nó cho phép mô phỏng lái xe dựa trên mạng


Màn hình của lái xe A


Màn hình của lái xe B


Gửi và nhận thông tin điều khiển
 • Sử dụng cùng dữ liệu, nhiều người sử dụng có thể xem môi trường từ cùng một vị trí máy quay
  Ngoài ra, bằng cách đặt máy chủ trong môi trường mà có thể truy cập thông qua internet, thông tin có thể được chuyển đổi thông qua internet.

  < Các chức năng có sẵn >
  1. Đồng bộ hóa các vị trí máy quay
   Bạn có thể chia sẻ màn hình với nhiều người sử dụng bằng cách gửi thông tin vị trí, hướng và góc của máy quay
  2. Đồng bộ hóa thời gian
   Rất nhiều thời gian khác nhau của ngày (buổi sáng, ban ngày, ban đêm) có thể được đồng bộ hóa và chia sẻ với người sử dụng khác.
  3. Thay đổi khoảng thời gian truyền
   Bằng cách tối ưu khoảng thời gian truyền với môi trường hệ thống người dùng, người dùng có thể sử dụng chức năng đồng bộ hóa dễ dàng.


Chức năng trò chuyện
 • Bạn có thể trò chuyện với nhiều người dùng. Sử dụng chức năng truyền tải dữ liệu của UC-win/Road, các cuôc họp và hội nghị dựa trên dữ liệu UC-win/Road có thể đạt được.


Mô phỏng lái xe dựa trên mạng
 • Chức năng cho phép nhiều người dùng lái xe trong cùng môi trường UC-win/Road được lên kế hoạch để phát triển. Ví dụ, người dùng sẽ có thể lái xe xung quanh cùng một mạng trong UC-win/Road thông qua web, hoặc mạng LAN. Điều này có thể được sử dụng trong nghiên cứu, nơi tương tác với các lái xe khác được nghiên cứu.  Màn hình của lái xe A: xe đỏ


    Màn hình lái xe B: xe xanh

  • Đồng bộ hóa dữ liệu của xe
   Bằng cách truyền thông tin về mỗi chiếc xe của người lái xe, mỗi xe có thể được hiển thị cùng một môi trường

   Đồng bộ hóa thực hiện kịch bản
   Bằng cách đồng bộ hóa bắt đầu của kịch bản, tất cả người sử dụng có thể bắt đầu kịch bản của họ cùng một lúc.


Các trường hợp nghiên cứu

 • Mô Hình Hợp Tác Làm Việc
  Người dùng A
  Nhìn vào các điểm, thảo luận về những điểm đó

  Người dùng B
  Màn hình có thể được chia sẻ với người dùng khác, giúp tiết kiệm thời gian.
  Hình ảnh giải thích giúp tất cả các bên hiểu dự án? thậm chí những người mà không quen thuộc với các dự án.

  Tài liệu giải thích trực quan  Giải Thích và Tư Vấn
  Người dùng A
  Nhìn vào các điểm, thảo luận về những điểm đó

  Người dùng B


  Chức năng trò truyện giúp hiểu nhau tốt hơn và có thể ngăn chặn việc không hiểu vị trí đang muốn xem xét.
  Đồng bộ hóa thời gian cũng như đồng bộ hóa việc nhìn cho phép giải thích sâu sắc về tình hình.


  Giải thích Dữ Liệu UC-win/Road mới
  Người dùng A
  Giải thích những điểm quan trọng ở trên màn hình

  Người dùng B
  Giao tiếp thời gian thực giúp giải thích nhiều cài đặt khác nhau.
  Người sử dụng có thể giao tiếp những gì họ nhìn thấy trên màn hình ngay lập tức do đó, những thứ không chắc chắn và thắc mắc có thể được giải quyết nhanh chóng.

  Tài liệu giải thích trực quan


Page Top Page Top

FORUM8