Home
UC-win Series Simulation


3D VR cho môi trường điện toán đám mây
VR-Cloud®
UC-win/Road Product information
UC-win/Road Product information


VR-Cloud® Collaboration
US$5,500

VR-Cloud® Standard
US$3,360

VR-Cloud® Flash Version
US$3,360

VR-Cloud ® là một giải pháp xây dựng sự đồng thuận sử dụng 3D và VR trên một máy chủ điện toán đám mây


Product detailsPrice/purchase

   Tổng quan chương trình
line

VR-Cloud (R) là một giải pháp xây dựng sự đồng thuận sử dụng 3D và VR trên máy chủ điện toán đám mây. Chỉ với môi trường truy cập internet, thậm chí khách hàng sẽ có thể vận hành không gian VR bằng trình duyệt web. Ngoài ra tồn tại phiên bản Flash (phiên bản cũ: UC-win/Road for SaaS), chúng tôi sẽ cung cấp các tiêu chuẩn và sự hợp tác với các chức năng năng tăng cường tùy thuộc vào cách sử dụng. (Sáng chế áp dụng cho công nghệ truyền dữ liệu "a3S" của VR-Cloud(R) [Hồ sơ số 2010-290022])


VR-Cloud(R) Collaboration
Ngoài phiên bản Standard, trong phiên bản Collaboration, việc sử dụng của VR tiên tiến hơn, như là " Chức năng bảng thông bảo 3D" và " Chức năng chú thích" vv trên Cloud được nhận ra.
 • Chức năng bảng thống báo 3D: Tạo các thảo luận bên trong không gian VR, hiển thị và phát lại.
 • Chức năng chú thích: Tạo và hiển thị chú thích như là một con số hay văn bản bên trong không gian VR bằng một trình soạn thảo đơn giản.

VR-Cloud(R) Standard
Công nghệ truyền dẫn nguyên gốc "a3S (Anything as a Service)" được thực hiện, và hiệu suất được cải thiện nhiều hơn 4 lần so với tỷ lệ thông thường.
 • Công suất cải thiện đáng kể với công nghệ truyền dẫn a3S
 • Rất nhiều chức năng mô phỏng trong UC-win/Road có sẵn.

VR-Cloud(R) Flash Version (phiên bản cũ:UC-win/Road for SaaS)
Tồn tại UC-win/Road for SaaS.
Nó là một hệ thống để xây dựng UC-win/Road trên máy chủ và để thực hiện điều khiển từ xa không gian VR với Adobe Flash Player như một phần mềm máy khách sử dụng chương trình nhúng.
 • Nó có thể xuất bản dữ liệu được tạo trong UC-win/Road trực tuyến và cho mọi người vận hành trong không gian VR và thoải mãi kiểm tra dự án của mình.
 • Nhiều không gian tương tác VR, như là mô phỏng chạy và giao thông, được cung cấp.

VR-Cloud® SDK
Bây giờ bạn có thể phát triển một giao diện tùy biến của chính bạn bằng cách sử dụng ngôn ngữ kịch bản AngelScript. Một giao diện tối ưu được thiết kế để phù hợp với ứng dụng và nhu cầu của bạn có thể được cung cấp.

 • Khi một máy khách kết nối đến máy chủ, kịch bản đã lưu trữ trong server sẽ được gửi và chúng có thể được thực hiện bởi máy khách.
 • Xây dựng giao diện người dùng cũng như các hoạt động khác nhau bao gồm giao dịch với máy chủ VR-Cloud®
 • Một ví dụ ứng dụng sẽ là kịch bản tiêu chuẩn mà làm cho tất cả các lệnh có sẵn trong máy chủ VR-Cloud® hiện tại có thể truy cập từ trình đơn.

Mô hình đã sử dụng trong hội thảo Virtual Design World Cup được đăng trên VR-Cloud(R)!
Dữ liệu bởi VR-Cloud(R) Collaboration(Virtual Design World Cup mô hình mẫu Shibuya)
Quy trình thực hiện.
 1. Cài đặt máy khách cần cho trình duyệt. Trước tiên, Vui lòng kích theo đường dẫn tập tin .exe và cài đặt nó.
  VR-Cloud(R) Client Ver.1.0.1(4,117KB)
 2. Nếu một trong các đường dẫn VR-Cloud(R) đã được kích, dữ liệu có thể được duyệt trên VR-Cloud(R)
  Mô hình nút giao ở phía trước nhà ga Shibuya

  Dữ liệu VR xung quanh khu vực ở phía trước nhà ga Shibuya. Luồng người đi bộ và giao thông trong nút giao, Dogenzaka vv được thể hiện.
  Mô hình nút giao của nút giao ở phía trước nhà ga Shibuya ( Bản đầy đủ)

  Mô hình VR với hỗ trợ đầy đủ tầm nhìn của mô hình nút giao phía trước của nhà ga Shibuya
  Mô hình khu vực Nakameguro

  Mô hình VR của khu vực Nakameguro nơi Forum 8 đặt trụ sở chính.
  Mô hình đường đi dạo Nihondaira

  Dữ liệu VR và khoảng 8km được thể hiện đường đi dạo Nihondaira trong Shizuoka. Trên còn đường của một dốc núi, trải nghiệm có thể đi, như là trong trời mưa và trong sương mù.
Phương thức hoạt động
 • Với kích chuột chọn "Take Control" ở phía trên bên phải của màn hình, cho phép hoạt động được thực hiện và dữ liệu có thể được vận hành.
 • Trong trường hợp bạn không thể kích "Take Control", xin vui lòng chờ đợi trong một thời gian hoặc mở một đường dẫn khác.
 • Rất nhiều hoạt động sẽ có thể được trải nghiệm nếu trình đơn, như là "Navigate" và "Configure", được chọn.Navigate menu Share menu Setup menu
Biểu tượng 3D của chức năng bảng thông báo 3D và chức năng chú thích Chỉnh sửa màn hình chú thích Màn hình thảo luận của chức năng bảng thông báo 3D

Dịch vụ Cloud của FORUM8 đã chiến thắng giải thưởng Đặc Biệt tại lễ trao giải thưởng CSAJ Alliance lần thứ 8! (Ban hành ngày 09 tháng Sáu năm 2011)
Phần mềm mô phỏng thời gian thực 3D loại SaaS UC-win/Road for SaaS (tên hiện tại là VR-Cloud(R)" và loại SaaS phần mềm thiết kế kỹ thuật xây dựng " UC-1 for SaaS" đã chiến thắng " Giải thưởng đặc biệt" ở "lễ trao giải thưởng CSAJ Alliance lần thứ 8" (được tài trợ bởi Hiệp hội phần mềm máy tính của Nhật Bản (CSAJ))
Trang tham khảo
[Thông cáo báo chí] Dịch vụ Cloud của Forum8 đã đạt giải thưởng "Giải thưởng Đặc Biệt" ở CSAJ Alliance

Bộ Kinh Tế, Thương Mại và Công Nghiệp Nghiên Cứu Áp Dụng Cloud! (Ban hành 12 tháng Mười năm 2010)
Đối với " Chi phí Đại lý cho nghiên cứu và phát triển công nghệ Công Nghiệp (Thế hệ tiếp theo độ tin cậy cao,Công nghệ thông tin tiết kiệm năng lượng dựa trên dự án phát triển công nghệ)" (2010), "Dịch vụ để sử dụng không gian 3D ảo hỗ trợ bởi xây dựng sự đồng thuận trong điện toán đám mây" đã được thông qua.

Trang tham khảo
[Thông cáo báo chí]Forum 8 đã được chấp nhận để xem xét liên quan đến "Chi phí cho phí dịch vụ Đại lý của phát triển và nghiên cứu công nghệ Công nghiệp (Thế hệ tiếp theo độ tin cậy cao, Công nghệ thông tin tiết kiệm năng lượng dựa trên dự án phát triển công nghệ)" (2010)

[Up&Coming Vol.88 HOT NEWS]"3D/VR cloud" đã được chấp nhận cho doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển của Bộ Kinh Tế, Thương Mại và Công Nghiệp

a3S(Anything as a Service):Bằng sáng chế áp dụng cho thư viện truyền tải dữ liệu đám mây(phát hành ngày 04/01/11)
Cấp bằng sáng chế cho công nghệ truyền tải dữ liệu đám mây 3D/VR và VR-Cloud(R). [Bằng sáng chế số] Ứng dụng số. 2010-290022

Trang tham khảo
[Up&Coming vol. 91 Hướng dẫn sản phẩm] a3S(Anything as a Service)

Thông tin liên quan
CHỦ ĐỀ Phát hành trước

Giới thiệu sản phẩm mới

Báo cáo sự kiện
 • Trang các dự án đạt giải thưởng cuộc thi "UC-win/Road for SaaS" của " FORUM8 Design Festival 2010- 3days" được xuất bản.( phát hành vào ngày 31 tháng Một, 2011) các dự án đã đạt giải thưởng của cuộc thi mô phỏng 3DVR lần thứ 9 và ngày hội bên ngoài và xem trước Meguro Gajoen có thể được trải nghiệm trên VR-Cloud(R) Flash Version.

Ứng dụng của việc tham gia nghiên cứu chuyên đề bây giờ được thực hiện!


  Nội dung phát hành
ライン
< Ver.5.00.00 (Phát hành 14/06/13) Nội dung>
 1. UC-win/Road Ver.9 đã được hỗ trợ
 2. Bây giờ bạn có thể phát triển giao diện tùy chỉnh của riêng bạn sử dụng ngôn ngữ kịch bản AngelScript thông qua VR-Cloud® SDK.
 3. 3.VR-Cloud® script plug-in đã được thực hiện.
  Các chức năng sau có thể được thực hiện bằng cách tạo chương trình thông qua ngôn ngữ kịch bản (AngelScript) trong trình soạn thảo văn bản thương mại và cuối cùng nhập nó vào trong hệ thống thông qua "VR-Cloud® script plug-in". Dễ dàng để có được nó bởi vì nó có thể biên dịch mã thông qua ngôn ngữ kịch bản cái gần với C/C++.
      -Tùy chỉnh giao diện người dùng của VR-Cloud® client như là thêm menu và nút bấm vv.
      -Các GUI khác nhau có thể được phát triển theo như nộ dung đã công bố
      -.Rất nhiều loại câu lệnh có thể chạy; thay đổi vị trí máy quay (điểm nhìn) trên VR-Cloud® và thay đổi môi trường, bắt đầu lái xe vv
 4. Giao diện người dùng và home menu đã được cập nhật.

  Click the image for a larger picture.Click the image for a larger picture.

< Ver.4.02.00 (Phát hành 12/04/13) Nội dung>
 1. Hội nghị cho một số người dùng
        -Người dùng có thể chia sẻ quan điểm của họ và giao tiếp với nhau thông qua tin nhắn văn bản
        -.Cũng có thể giao tiếp thông qua video và âm thah như là Skype™
        -Truy cập có thể bị hạn chế thông qua mật khẩu
        - Báo cáo định dạng HTML có thể được tạo tự động ( Máy tính khách được hỗ trợ)
 2. Cải thiện hiệu suất bởi các thiết lập lại tự động của khối lượng giao thông và môi trường
 3. UC-win/Road Ver.8.01.02 phiên bản mới nhất đã được hỗ trợ.

< Ver.4.01.00 (Phát hành 13/12/12) Nội dung >
 1. Chức năng ảnh (PC và Android client) đã được hỗ trợ
 2. Chức năng bảng thông báo 3D với chức năng đánh giá cho cảnh quan và chức năng xuất HTML đang có sẵn.
 3. Cải thiện kết hợp danh sách nội dung
 4. Lái xe địa hình đã được hỗ trợ
 5. Hỗ trợ các chức năng của UC-win/Road Ver.8.00.0

  Click the image for a larger picture. Click the image for a larger picture.
  Chức năng cho hiển thị hình ảnh / duyệt / chỉnh sửa trong môi trường VR Màn hình nhập của đánh giá cảnh quan

< Ver.4.00.00 (Phát hành 10/09/12) Nội dung >

 1. Menu home đã được thêm vào cả PC và Android client
 2. Bây giờ mô hình xe cộ cho mô phỏng lái xe co thể được chọn.
 3. Có thể chạy một video trong một kịch bản hay biên kịch
 4. Tính năng sử dụng GPS đã được thêm đến Android client.
 5. Chế độ duyệt chú thích đã được thêm vào
 6. Khả năng khóa xem màn hình máy quay theo hướng ngang
 7. Khả năng khóa góc xem máy quay của độ lệch theo hướng ngang
 8. Click the image for a larger picture.
  Home menu

Tham khảo : Android2.2, 2.3 Smartphone (12/03/21)

Nguồn phân phối Phiên bản
Android
Tên Mô Hình Phát hành Nhà sản xuất
Docomo 2.3 docomo with series Xperia acro HD SO-03D 15 tháng Ba,2012 Sony Mobile Communications Japan, inc.
2.3 docomo with series MEDIAS ES N-05D 1 tháng Ba,2012 NEC CASIO Mobile Communications, Ltd.
2.3 docomo NEXT series Xperia NX SO-02D 24 tháng Hai,2012 Sony Mobile Communications Japan, inc.
2.3 docomo with series Disney Mobile on docomo F-08D 22 tháng Hai,2012 FUJITSU
2.3 docomo NEXT series MEDIAS LTE N-04D 15 tháng Hai,2012 NEC CASIO Mobile Communications, Ltd.
2.3 docomo with series Q-pot.Phone SH-04D 14 tháng Hai,2012 SHARP Corporation
2.3 docomo with series PRADA phone by LG L-02D 26 tháng Một,2012 LG Electronics Japan
2.3 docomo with series F-03D Girls' 20 tháng Một,2012 FUJITSU
2.3 docomo NEXT series ARROWS μ F-07D 20 tháng Một,2012 FUJITSU
2.3 docomo with series LUMIX Phone P-02D 23 tháng 12,2011 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.
2.3 docomo NEXT series ARROWS X LTE F-05D 17 tháng 12,2011 FUJITSU
4.0 docomo NEXT series GALAXY NEXUS SC-04D 2 tháng 12,2011 SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN
au 2.3 Xperia acro HD IS12S 10 tháng Ba,2012 Sony Mobile Communications Japan, inc.
2.3 MOTOROLA RAZR IS12M 1 tháng Ba,2012
2.3 INFOBAR c01 3 tháng Một,2012 iida
2.3 optimusX IS11LG 20 tháng Một,2012 LG Electronics Japan
2.3 GALAXY SII wiMAX ISW11SC 20 tháng Một, 2012 samsung(株)
2.3 ARROWS ES IS12F 7 tháng Một,2012 FUJITSU
2.3 AQUOS PHONE IS14SH 23 tháng 12, 2012 SHARP Corporation
2.3 ARROWS Z ISW11F 17 tháng 12,2011 FUJITSU
SoftBank 2.3 DELL Streak Pro 101DL 3 tháng Ba,2012 Dell
2.3 HONEY BEER 101K 27 tháng Một, 2012 KYOCERA Corporation
2.3 AQUOS PHONE 103SH 20 tháng Một, 2012 SHARP Corporation
2.3 MEDIAS CH 101N 10 tháng Một,2012 NEC CASIO Mobile Communications, Ltd.
2.3 LUMIX PhoneR 101P 14 tháng Một, 2012 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.
2.3 STAR 7 009Z 22 tháng 12,2011 ZTE Corporation
Page Top Page Top

    VR-Cloud(R) Collaboration
line

Chức năng và Tính năng
Ngoài các chức năng của phiên bản Standard, các ứng dụng của VR tiên tiến hỗ trợ sự hình thành sự đồng thuận trên điện toán đám mây, như là chức năng bảng thông báo 3D và chức năng chú thích, vv. là có thể.

Chức năng bảng thông báo 3D
 • Cũng như là bảng thông báo và diễn đàn trên internet, nó có thể cho người sử dụng viết những nhận xét trong không gian VR, tạo ra các cuộc thảo luận, hiển thị, duyệt thảo luận và phát lại bởi người dùng khác. Các cuộc thảo luận đã tạo được hiển thị trên vị trí chỉ định không gian VR bởi biểu tượng 3D.
 • Tuy nhiên, khi mà các cuộc thảo luận được lưu trong các máy chủ khác, việc đồng bộ hóa giữa các máy chủ là có thể.

 • Click the image for a larger picture. Click the image for a larger picture.
  Biểu tượng 3D của chức năng bảng thông báo 3D và chức năng chú thích Màn hình chỉnh sửa của chức năng chú thích
Chức năng chú thích
 • Với cách sử dụng trình soạn thảo đơn giản, người sử dụng có thể vẽ chú thích, như là con số, văn bản, vv, trên không gian VR trực tiếp và chỉnh sửa nó. Chú thích đã tạo được hiển thị trên vị trí không gian chỉ định VR, và người sử dụng khác có thể duyệt và trả lời nói tốt. Để có thể viết theo thời gian thực và chia sẻ những ý kiến, nó sẽ rất hữu ích cho ký hiệu mã và xem lại.
 • Tuy nhiên, vì các chú thích được lưu trong các máy chủ khác, việc đồng bộ giữa các máy chủ là có thể.

 • Click the image for a larger picture. Click the image for a larger picture.
  Màn hình thảo luận của chức năng bảng thông báo 3D Phân chia các hạng mục cho thảo luận
Page Top Page Top

   VR-Cloud(R) Standard
line

Chức năng và tính năng

Chức năng chính của VR-Cloud(R)
 • Không hiện có Adobe Flash Player, phát triển mới phần mềm khách hàng ban đầu được sử dụng. Tất cả giao diện người dùng được phát triển sử dụng OpenGL.
 • Hơn nữa, mô phỏng lái xe là có thể do sự cải tiến hiệu suất. Từ khi hướng dẫn lái xe bởi bàn phím được hỗ trợ, nó có thể được sử dụng ngay cả khi trên các máy tính nói chung. Trong mô phỏng đi bộ có thể được vận hành chỉ với chuột, hình ảnh đại diện được hiển thị trên vị trí mô phỏng của bạn.

Chế độ hoạt động(Điểm nhìn, sự di chuyển)
 • Chế độ tự do (Vị trí điểm nhìn tự do bằng cách tương tác)
 • Mô phỏng đường chạy
 • Mô phỏng đường bay
 • Hướng dẫn lái xe bằng bàn phím (Bằng sáng chế đang chờ phê duyệt)
 • Chế độ đi bộ tự do
 • Thực hiện một kịch bản (Tự động trình bày)
Click the image for a larger picture. Click the image for a larger picture. Click the image for a larger picture.
Mô phỏng đi bộ Mô phỏng lái xe

Thiết lập môi trường
 • Nội dung (Thiết lập môi trường trong một thời gian)
 • ON/OFF dòng chảy giao thông
 • Thiết lập môi trường ON/OFF

Đa thông điệp máy khách

Hoạt động bởi sự thu nhận quyền vận hành


Công suất của VR-Cloud(R)
 • Công suất và chức năng của phiên bản hiện tại VR-Cloud(R) Flash (Phiên bản cũ: UC-win/Road for SaaS) đã được cải thiện. Công nghệ truyền dẫn mới "a3S": [Anything as a Service] (AaaS)) được phát triển và sử dụng như là kỹ thuật thông tin liên lạc dữ liệu linh hoạt giữa máy chủ và máy khách và chức năng quản lý
 • Trang tham khảo a3S(Anything as a Service) (Up&Coming '11 được đăng trên  fresh green leaves )

 • Bởi việc cải thiện quy trình sử dụng dữ liệu và giao thức mạng (TCP/IP), CPU và giảm bộ nhớ sử dụng đồng thời với nâng cao hiệu suất (trong tỷ lệ của UC-win/Road cho SaaS)
 • Độ trễ video (thời gian cho đến khi sự phản ảnh của các kết quả hoạt động mà người sử dụng đã làm trên màn hình )giảm
 • Số lượng người sử dụng tiếp được mở rộng (trong tỷ lệ của UC-win/Road for SaaS)

Tỷ lệ khung hình* (khung hình/giây) Độ trễ (ms)
Độ phân giải
hình ảnh
VR-Cloud(R)
Flash Version
VR-Cloud(R)
Standard
Sự cải thiện tốc độ
(Trung bình)
VR-Cloud(R)
Flash Version
VR-Cloud(R)
Standard
Sự cải thiện tốc độ
(Trung bình)
320x240 27 50 185% 500-1500   100-400 400%
640x480 15  35  233% 500-2000  100-400 500% 
800x600 9  28  311% 700-3000 200-600  287%
1280x720 4  20 500% 1000-4000  200-600 625%
1920x1080  0.5  14  2800% 2000-4000 500-1500  300%
 Kết quả đo lường của tỷ lệ khung hình và độ trễ
Tỷ lệ khung hình bản vẽ VR được tính bằng số lượng khung hình được vẽ bởi máy khách trên giây
Tỷ lệ khung hình có thể được định nghĩa bằng cách cho số lượng khung hình trên giây cho bản vẽ và độ phân giải màn hình
Page Top Page Top

    Phiên bản VR-Cloud(R) Flash(phiên bản cũ: UC-win/Road for SaaS)
line


Thời gian thực 3D xem trên trình duyệt Web
Dự án cuộc thi 3DVR lần thứ 8 giải Quán Quân trong năm 2009
" Dữ liệu VR cho nút giao Ohashi của đường cao tốc đô thị"
Công ty TNHH Metropolitan Expressway
Đánh giá cuộc thi mô phỏng 3DVR lần thứ 8

Tương tác hoạt động xem, điểm nhìn di chuyển bởi kéo chuột

Nhiều tương tác không gian ảo, như là mô phỏng chạy và giao thông, được cung cấp.
Một lựa chọn trực quan phong phú, như là lửa, khói, ánh sáng, bóng tối, thời gian, thời tiết, vv


Công bố dữ liệu / chia sẻ
Bằng cách mở rộng phạm vi lựa chọn mở, VR sử dụng thực tế hơn là có thể so sánh với các quy ước

Mở dữ liệu VR công khai
 • Truy cập web miễn phí:
  Dữ liệu đã tạo trong UC-win/Road được mở công khai, và nó là hình thức mà con người có thể xác nhận các dự án trong không gian VR của mình.
  Kể từ khi không gian VR có thể được tạo tự do, nó sẽ thu thập sự chú ý từ nhiều người
  Bằng cách mở rộng quy mô lớn dữ liệu VR có thể được cập nhật đơn giản đến công khai và sử dụng chức năng của UC-win/Road,chúng tôi sẽ hỏi mọi người để cung cấp sự quan tâm, hiểu biết và ý kiến của họ và mong muốn sử dụng hệ thống mà có thể tiếp tục được thực hiện lên như là những chuyển động so với hiện tại.
 • Hội thảo Web seminar / trình diễn:
  Thực hiện các hội thảo trên web mà chỉ sử dụng UC-win/Road là có thể
  Có thể sử dụng chức năng trình bày và mô phỏng của UC-win/Road và để giải thích và chứng minh hướng tới hàng chục người tham gia.
  Ở phía người dạy, UC-win/Road được vận hành trong máy tính cơ sở và kết nối đến một trình duyệt web ở mỗi bên máy khách.
  Hơn nữa, chương trình phát đến số lượng lớn người có thể kết nối với đường dẫn máy chủ video cái mà được bán riêng.
 • SaaS thành phần cụm:
  Bằng việc sử dụng thành phần cụm của UC-win/Road, tất cả người sử dụng có thể chia sẻ cùng môi trường VR (mô phỏng giao thông, thời gian, thời tiết, vv).

Kích thước video, chỉ định tỷ lệ khung hình
số lượng người dùng / TCP/HTTP
thiết lập màn hình máy chủ

Khả năng mở rộng của tùy chọn cụm UC-win/Road (có sẵn trong chi phí bổ sung)


Đặc điểm kỹ thuật hệ thống
 • Chức năng:
  Điều khiển từ xa bởi bên của máy khác cung cấp chức năng của UC-win/Road như sau:
        1, Chọn điểm nhìn đã ghi trước
        2, Chức năng quay điểm nhìn dùng thao tác chuột
        3, Chọn một nội dung (Cài đặt môi trường VR)
        4, Chạy một con đường, hoặc bay của tuyến đường bay
        5, Thực hiện một kịch bản
  Tiêu chuẩn UC-win/Road được thực hiện bởi một thiết lập bên cạnh máy chủ, bằng việc thiết lập số lượng lớn nhất máy khách, mật khẩu, số lượng cổng nhận, nó có thể thực hiện bắt đầu và kết thúc máy chủ dễ dàng.
 • Cấu trúc nhận và truyền dữ liệu
  HTTP được sử dụng cho các giao thức truyền tin của một máy chủ và một máy khách.
  Sau khi liên kết được thực hiện, hình ảnh được chuyển đến Flash client từ máy chủ, và cuối cùng nó sẽ chấp nhận câu lệnh. Khi truyền tải hình ảnh trong định dạng H263, nó có thể thiết lập độ phân giải và chất lượng nén.
  Hơn nữa, chúng tôi thiết lập trong trường hợp kết nối với một máy khách chậm, tỷ lệ hồi phục khung hình sẽ được hạ xuống tự động.

 • Xây dựng máy chủ, thành phần cụm:
  Kể từ khi số lượng máy khách có thể được hỗ trợ bởi một máy chủ bị hạn chế, có thể kết hợp hai hoặc nhiều máy chủ.
  Nó cũng có thể đồng bộ hóa trạng thái môi trường VR của máy chủ bởi sử dụng tùy chọn cụm của UC-win/Road.
 • Đề nghị tiêu chuẩn của máy chủ
  OS * Windows Server 2008
  Windows Server 2008 R2
  CPU Intel® Core(TM) i7-3930K (3.20GHz / 6 core) hoặc tương đương
  Memory 16GB DDR
  Storage SSD 80GB or more
  Graphic NVIDIA® GeForce® GTX580 /1536MB
  LAN port Gigabit Ethernet  LAN được khuyến khích

  *Khi đăng dữ liệu trên internet, hệ điều hành máy chủ + CAL bên ngoài là cần thiết cho truy cập từ người dùng bên ngoài.
   Windows7 và Vista không được áp dung. Hệ điều hành máy chủ được yêu cầu
 • Máy khách, trình duyệt:
  FireFox đang được khuyến khích. Mặc dù một phần của IE có một vấn đề kiểm soát, nó được lên kế hoạch để hỗ trợ.
Page Top Page Top

   VR-Cloud® SDKNEW
ライン

Nhờ sự phát triển của VR-Cloud® SDK, bây giờ bạn có thể phát triển giao diện tùy biến của chính bạn sử dụng ngôn ngữ kịch bản AbgelScript. Một giao diện tối ưu thiết kế riêng để phù hợp ứng dụng và những nhu cầu của bạn có thể được cung cấp.

Có nhiều thứ đế đến! Sau khi phát hành phiên bản tiếp theo dự kiến vào tháng Bảy, VR-Cloud® SDK và UC-win/Road SDK sẽ được phát triển cùng nhau và với sự phát triển này, việc trao đổi bất kỳ câu lệnh và/ hoặc thông tin nào với máy chủ VR-Cloud®  sẽ trở thành có thể. Đó không phải là tất cả. Bạn sẽ có thể phát triển một ứng dụng thực tế hơn bao giờ hết, một ví dụ là một ứng dụng vào môi trường mới VR và tính năng mô phỏng cũng tốt như là nội dung trực tuyến được tích hợp với nhau

 • Khi máy tính khách kết nối bản thân nó đến máy chủ, kịch bản đã lưu trữ trong máy chủ sẽ được gửi và cuối cùng chúng có thể được thực hiện bởi các máy khách.
 • Việc xây dựng giao diện người dùng cũng như các hoạt động khác bao gồm giao dịch với máy chủ VR-Cloud® có thể khả thi bởi các khách hàng.
 • Một ví dụ về một ứng dụng sẽ là kịch bản tiêu chuẩn mà có sẵn các lệnh trong máy chủ VR-Cloud® hiện tại có thể truy cập từ trình đơn.

Một ví dụ ứng dụng có thể được phát triển sử dụng SDK

 1. Một dự án tập trung trên đường, giao thông, và mô phỏng lái xe
  Phát triển một giao diện người dùng, cho phép hiển thị giao diện người dùng trong đó đường và / hoặc kịch bản lái xe được liệt kê theo một cách trực quan, mà kết quả làm cho cuộc sống người dùng dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng phần mềm của họ.
 2. Một tương tác PR và hướng dẫn cho khách du lịch các điểm nóng và sự kiện sử dụng công nghệ VR
  Một máy khách tối ưu phát triển đặc biệt cho mục địch thu hút khách du lịch đến một địa điểm cụ thể hoặc sự kiện, bằng cách kết hợp nội dung hoặc tính năng kịch bản của UC-win/Road
 3. Một bản đồ tương tác với tinh năng điều hướng
  Sự phát triển của một ứng dụng hiển thị một bản đồ tương tác, cái mà có thể được cài đặt trong hạ tầng giao thông công cộng như là sân bay và nhà ga và cũng có thể có sẵn cho mỗi trang web của họ.
    -Có khả năng chuyển đổi nhanh giữa bản đồ 2D và môi trường 3D
    -Giới thiệu/ hướng đến các cửa hàng và sử dụng nội dung hợp tác
    -Cung cấp một tính năng cho phép bạn đính kèm một thẻ đến mô hình 3D và cũng tìm kiếm các toàn nhà / cơ sở hạ tầng.
     -Thực hiện các thuật toán tìm kiếm đường đi, bây giờ nó có thể phát triển một tính năng hiển thị tuyến mà bạn nên đi từ nơi bạn đang ở đến nơi bạn muốn đi.
 4. Thế hệ của hiển thị 3D GIS
  Sự phát triển của một ứng dụng cung cấp giao diện người dùng chuyên về quy hoạch đô thị thông qua sử dụng công nghệ GIS
    -Quản lý thuộc tính đối tượng như là địa chỉ, kích thước, ID, tên, vv.
    -Lọc đối tượng như là tòa nhà và cây và hiển thị kết quả nghiên cứu trong môi trường 3D
    -Bật màn hình hiển thị giữa kế hoạch đề xuất và những cái khác.
    -Cung cấp tính năng phân tích cái mà tính toán mật độ và kiểm tra các phác thảo của một tòa nhà
 5. Cứu hộ khẩn cấp và đào tạo sơ tán
  Mô phỏng cứu hộ cho đào tạo đội cứu hộ vì vậy họ có thể hành động phù hợp trong trường hợp khẩn cấp có thể được xây dựng, một plug-in cho việc hình dung mô phỏng truyền lửa có thể được phát triển, và một bản đồ tương tác nguy hiểm thể hiện tuyến đường di tản an toàn và nơi trú ẩn tại một thời điểm của thảm họa có thể được tạo,tất cả được thực hiện bằng cách tạo kịch bản với hướng thời gian thực.
Page Top Page Top

FORUM8